10 puntenplan voor gemeente Nevele

In november gaf het Vlaams Belang het startschot van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober met een grootscheepse enquête in Nevele. De volledige resultaten van deze rondvraag werden al eerder bekend gemaakt. Eén van de meest opvallende resultaten betrof de politie.

De Nevelenaar wil meer blauw op straat en heeft nauwelijks contact met de wijkagent. De zichtbaarheid van de politie in de gemeente is te klein. Drugs lijken enkel in bepaalde deelgemeenten een probleem. Toch opvallend hoeveel mensen al het slachtoffer van een misdrijf werden. Zij die ooit een noodoproep deden, tonen zich verdeeld over de “reactiesnelheid” van de politie. De criminaliteit mag zeker harder aangepakt worden, vooral voor diegenen die reeds slachtoffer werden van een misdrijf.

Maar daar houdt het voor het Vlaams Belang uiteraard niet bij op. Op 14 oktober 2012 beslissen de Nevelenaars immers welk beleid er de komende zes jaar zal gevoerd worden. De legislatuur die voor ons ligt, kondigt zich wezenlijk anders aan dan de voorbije. De afgelopen zes jaar werden (en worden nog steeds) gekenmerkt door eindeloos intern gekibbel met besluiteloosheid en immobilisme als onmiddellijke gevolgen. Er zitten nochtans een aantal grote projecten in de pijplijn die een ingrijpende invloed zullen hebben op de gemeentekas en aldus op uw portemonnee.

Eerstdaags valt ons nieuw lokaal blad in uw brievenbus. Daarin kondigen wij ons “10 puntenplan” aan. Met deze 10 programmapunten willen wij mede vorm geven aan het debat rond het gemeentelijk beleid, zelfs vanuit het cordon sanitaire. Wij geloven immers in de kracht van onze overtuiging dat onze gemeente heel wat beter verdient. Het is maar door nieuwe voorstellen te doen en vertrouwde aandachtspunten te herhalen dat een aantal zaken in Nevele wezenlijk kunnen veranderd worden.

Inwoners die interesse hebben in het“10 puntenplan” kunnen dit aanvragen via een SMS’je naar het nummer 3111 met de vermelding ‘Veilig + naam + adres’. Wie het “10 puntenplan” aanvraagt, krijgt tevens een gratis veiligheidshesje aangeboden.

Olaf Evrard,
gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...