11 juli Eeklo – Vlaams Belang hekelt anti-Vlaams stadsbestuur

Persmededeling
 De Eeklonaren willen  niet Loete laten schitteren maar Eeklo!
Naar aanleiding van de Vlaams nationale feestdag op 11 juli pakt het Vlaams Belang uit met een campagnefolder waarop burgemeester Koen Loete staat afgebeeld als de Eeklose Zonnekoning.
Niet het portret van de gehate Filips IV de Schone (de Franse koning waartegen de Vlamingen de overwinning behaalden op 11 juli 1302 in de Guldensporenslag), maar het schilderij van de veel bekendere en meer tot de verbeelding sprekende Franse “Zonnekoning” Lodewijk XIV (die Frans-Vlaanderen bij Frankrijk inlijfde) inspireerde het Vlaams Belang om burgemeester Koen Loete en met hem het stadsbestuur af te beelden als anti-Vlaams, ondemocratisch, geldverslindend en aanmatigend. Lodewijk de veertiende is immers het toonbeeld van een koning die alleen zichzelf graag zag, die geen inspraak duldde en die zich vooral bezig hield met geldverslindende prestigeprojecten zoals de bouw van zijn riant kasteel “Versailles”.
Ook onze eigen ongekroonde Zonnekoning burgemeester Koen Loete verwacht dat alles rond hem en hem alleen draait. De pose van Lodewijk XIV gaat burgemeester Koen Loete dan ook perfect af: hij kijkt alsof de hele wereld aan zijn voeten ligt en hem aanbid. Er was trouwens tot die tijd geen enkele vorst geweest die zich zo vaak heeft laten portretteren. De laatste zes jaar ontbrak Loete dan ook nagenoeg op geen enkele in Eeklo genomen foto. Hij maakte van het stadsbestuur één groot persoonlijk reclamebureau. 
Het Vlaams Belang wil het stadsbestuur naar aanleiding van 11 juli vooral een spiegel voorhouden. De Eeklonaren willen immers niet Loete laten schitteren maar Eeklo. Het Vlaams Belang Eeklo doet naar aanleiding van 11 juli dan ook verschillende concrete voorstellen om het Vlaamse karakter van onze stad te beklemtonen.
1. Het stadsbestuur en de door de stad gesubsidieerde verenigingen en organisaties moeten consequent de Nederlandse taal gebruiken in al hun communicatie en bij de naamgeving van hun activiteiten en projecten.
2. Het ter beschikking stellen van de gemeentelijke infrastructuur en subsidies aan verenigingen kan enkel wanneer de activiteiten in het Nederlands gebeuren.
3. Wij verwachten dat alle communicatie door de gemeentelijke diensten – zonder uitzondering en zoals de wet voorschrijft – uitsluitend in het Nederlands gebeurt. Het is uitgesloten dat aan de loketten van de gemeentediensten anderstaligen in hun eigen taal geholpen worden, zoals helaas nog vaak kan worden vastgesteld. Nederlandsonkundigen moeten worden verzocht om zich te laten bijstaan door iemand die het Nederlands machtig is en moeten worden doorverwezen naar het aanbod van cursussen Nederlands voor anderstaligen.
4. Een jaarlijks toekennen van een prijs aan middenstanders, verenigingen of personen die het Vlaams-Nederlands karakter van Eeklo hebben bevorderd.
5.Nieuwe inwoners, pas gehuwden en jubilarissen ontvangen een gratis Vlaamse leeuwenvlag.
6.De organisatie van een volwaardige, onpartijdige 11-juli viering in de hoofdstad van het Meetjesland (en niet zoals thans: een overlopen van de recente staatshervorming onder Di Rupo I door CD&V, Open VLD, SP.A en Groen waarbij de Vlaamse toegevingen uiteraard onvermeld blijven).
7. Het Vlaams Belang is voorstander van een verplichte taalkennis Nederlands voordat men een sociale woning kan verkrijgen.Uitwerken van initiatieven om het Vlaams-Nederlandstalig karakter van de stad aan te moedigen en te stimuleren. 

Peter Pauwels
Voorzitter Vlaams Belang Eeklo
www.vlaamsbelangeeklo.be

tekst bij foto: “Stijfkoppig zijn stempel drukken, net zoals met het door niemand gevraagde prijzige kunstwerk de “Roze Kop” in het voor zo’n slordige kwart miljoen euro heringerichte stadsparkje aan de stedelijke kunstacademie. Prestigeprojecten, lintjesknipperij en receptiemomenten die er ten overvloede waren, want de legislatuurkalender puilde uit van de met belastinggeld gesubsidieerde ‘stadsfestivals’.“ [Citaat campagnefolder in bijlage]

Klik hier voor de bijlage

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...