Bart Laeremans waarschuwt voor totale verfransing Vlaams-Brabant

Met een kleine 100 man mocht de afdeling Merelbeke terugkijken op een geslaagd eetfestijn. Gastspreker en Senator Bart Laeremans hield de aangekondigde communautaire akkoorden tegen het licht en moest vaststellen dat Vlaanderen op een ramp afstevent.

Bart is als inwoner van Grimbergen zeer betrokken partij. Hij verweet de Vlaamse onderhandelaars vooral een totaal gebrek aan dossierkennis. Zo zagen de onderhandelaars niet dat de 6 faciliteitengemeenten de facto bij Brussel worden gehecht maar dat door de herinstallatie van het Brussels Metropolitaan gebied de Franstaligen bij een mogelijke splitsing nu ook gans Vlaams-Brabant kunnen gaan claimen. En de splitsing van België is de uitgangspiste van de Franstaligen, vroeg of laat. Anders dan de Vlamingen die zich blijven vastklampen aan het leeggehaalde België.

Daarnaast wordt de positie van de Brusselse Vlamingen volledig ondergraven. Politiek zullen die Brusselse Vlamingen niet meer in de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunnen zitten aangezien de Franstaligen de stemmen uit de 6 faciliteitengemeenten kunnen incasseren.

Daarnaast ondergraaft het akkoord ook de vertegenwoordiging van de Vlamingen in de magistratuur in Brussel. Ongeveer 1/3 van de Nederlandstalige magistraten zal verdwijnen en de Franstaligen krijgen hun eigen magistraten in Halle-Vilvoorde en zullen vanaf nu in heel Vlaanderen behandeling van hun zaken in het Frans kunnen krijgen.

Tot slot wees Bart dan ook op de bevolkingsgroei in Brussel: binnen dit en 10 jaar zullen er ongeveer 250.000 bijkomende Brusselaars zijn, deels door immigratie en deels door het stijgend geboortecijfers dat grotendeels ook het gevolg is van immigratie. Wat de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de Vlaamse rand helemaal teniet dreigt te doen.

Hij kondigde dan ook aan dat het Vlaams Belang alle middelen zal inzetten om deze akkoorden te bestrijden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...