Besturen in Eeklo: ons kent ons

Verbitterd en misnoegd moet ik vaststellen dat het Eekloos stadsbestuur onsociale maatregelen neemt om de eigen vriendenkring de tevreden te houden. De uitleg van hogere leningslasten en lagere dividenden, de hogere toelage voor Politie en OCMW is de oudbakken uitleg die de Eeklonaar telkenmale voorgeschoteld krijgt. Men heft nieuwe belastingen met sluwe lastenverhogingen om het budgettekort van maar liefst 2,2 miljoen euro op te krikken met de zuur verdiende centen van de hardwerkende Eeklonaar. De erbarmelijke putten in het Eekloos wegdek, de dubbele belasting op grofvuil- en huisvuilomhaling, de sensationeel gestegen meerkost van ‘hulp aan vreemdelingen’, een merkbaar onveiliger Eeklo en de onverantwoorde vriendjespolitiek van de bestuursmeerderheid zijn we in Eeklo meer dan beu!!!

Onze fractie pleitte al meermaals voor een minder kostelijk en meer milieuvriendelijke afvalverwerking. Maar neen, elk opbouwend voorstel of idee van de Vlaams Belangfractie wordt onthaald op een NON. Strategisch wordt zalvend ook de media bespeeld om met een verschonende lei de werkelijkheid te verdoezelen. Eén van de Vlaams Belangvoorstellen om bv. op risicoplaatsen cameratoezicht te houden, werd zomaar weggewuifd. Nochtans tonen heel wat reacties van bezorgde Eeklonaren op recente voorvallen (Wilgenpark en Stationsbuurt) dat cameratoezicht geen overbodige luxe is.

Onze fractie stelt spijtig genoeg ook vast dat men de voorkeur geeft aan een ‘OCMW van heel de wereld’ i.p.v. de noden van onze eigen hulpbehoevende Eeklonaars te ondersteunen. Te vaak en onterecht worden eigen hulpbehoevenden door het schepencollege immers als ‘profiteurs’ aanzien en moeten zij wijken voor andere categorieën. We zijn zeker geen anti-partij, maar wensen toch dat constructieve voorstellen vanuit de oppositie van gelijk welke fractie ook, ernstig overwogen en niet zomaar weggestemd worden omdat het politiek ‘slecht zou uitkomen’ mocht de één of de andere ermee scoren. Respecteer de democratie: de weg naar de toekomst is de weg van het volk!

Filip Lecompte
Fractieleider Vlaams Belang Eeklo
www.vlaamsbelangeeklo.be


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...