Bevraging Merelbeekse bevolking : beleid van CD&V, Open VLD, N-VA en SP.A faalt.

In het najaar ontving U een enquête . Wij danken de vele tientallen mensen die deze enquête hebben ingevuld en teruggestuurd. De vele reacties lieten ons toe het beleid van hogervermelde partijen onder de loep te nemen.

Gemeentebelastingen
: bijna 85% vreest dat de gemeentebelastingen zullen verhoogd worden na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. Ondanks het feit dat men ruim boven het Vlaamse gemiddelde zit, zijn velen ervan overtuigd dat door de vele projecten en door de hoge schuldenlast van onze gemeente, de belastingen zullen verhoogd worden. Blijkbaar is men de mega-projecten beu want 60% is geen voorstander van een nieuw gemeenschapscentrum. 25%  had daar geen mening over.

Betalend parkeren
: 85% is tegen betalend parkeren. Sommigen schreven achteraan de enquête dat automobilisten al genoeg moeten betalen. Parkeren tegen betaling is duidelijk voor het merendeel een brug te ver. Dat hebben we ook al duidelijk laten merken tijdens de gemeenteraad. 

Een groot aantal mensen vinden dat de politie meer werk moet maken van bijkomende snelheidscontroles. Velen vinden dat daar absoluut werk moet worden van gemaakt tijdens  de volgende legislatuur.


Bij de vraag of men het al dan niet goed vindt om een bepaald gedeelte van het patrimonium te verkopen waren de meningen verdeeld. Wij hebben er altijd voor gepleit dat wij dit idee steunen voor bepaalde gronden zonder bestemming of bepaalde gebouwen die van weinig nut zijn voor onze bevolking. Dit zal de gemeente toelaten om de belastingen na de gemeenteraadsverkiezingen te verlagen of minstens te laten bevriezen.

De enquête van het Vlaams Belang liep in 20 gemeenten van de regio Gent-Eeklo. In Merelbeke is men het minst tevreden over de huisvuilverwerking. Voor velen is de tweewekelijkse ophaling van de restfractie ondermaats. Verschillende mensen pleiten opnieuw voor de invoering van de groencontainers.


Op gebied van natuurbeleid zijn er ongeveer evenveel mensen die het goed en slecht vinden. Al wordt hier en daar toch geopperd om de verstedelijking in onze gemeente een halt toe te roepen. 

Onveiliger gemeente
: ruim 85% vindt dat de politie bijkomende maatregelen moet nemen om de toenemende inbraken in onze gemeente een halt toe te roepen. Merelbeke werd vroeger bestempeld als een veilige gemeente en wordt dus zo niet meer aanzien. Cijfers van de politie bevestigen dit. Redenen genoeg om een strenge aanpak te eisen, één van de speerpunten van onze partij. 

Wat betreft het seniorenbeleid vinden velen dat meer moet gedaan worden. Rusthuizen en bijkomende service-flats moeten gerealiseerd worden. Er moet ook meer werk worden gemaakt van bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden. Merkwaardig is dat ruim 40% geen mening heeft over al dan niet voldoende aanbod van sociale woningen. 

Bijna 80% is ontevreden over de toestand van het wegennet bij guur winterweer, tijdens de afgelopen winter. Daardoor werd,  mede door het Vlaams Belang, gepleit om meer zout  in te slaan. En met succes. 

Enkel het jeugdbeleid en de investeringen in het gemeentelijk onderwijs kregen goede punten.

Als conclusie kunnen we stellen dat de coalitie het niet goed gedaan heeft. Zoals iemand schreef met de woorden : “de functionaliteit van een project telt en niet de schoonheid ervan”. Wij willen nogmaals de mensen bedanken die deze enquête hebben ingevuld. Het zal ons bovendien toelaten dit als basis te nemen voor ons verkiezingsprogramma dit jaar.

Paul De Ganck,
Gemeenteraadslid.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...