Bibliotheekposten falen

Gisteren, bij gelegenheid van de vergadering van de adviesraad van de gemeentelijke bibliotheek, werden de cijfers over het functioneren in 2010 bekeken.

Hoewel een aantal cijfers zeker goed zijn (zo blijft de bibliotheek druk bezocht en is er een toename aan ontleners en ontleningen in 2011) zijn er pijnpunten.

In 2008 kwam de aloude bibliotheekpost van Vinderhoute onder vuur te liggen vanwege plaatsgebrek voor de kinderopvang. Die bibliotheek was onderdak gegeven in de gemeentelijke school.

Eerst ging die botweg gesloten worden maar daar staken zowel de bibliotheekraad als de raadscommissie Cultuur – die speciaal hiervoor bijeen werd geroepen door de oppositie – een stokje voor. Het College duwde de beslissing meerderheid tegen oppositie door maar beloofde bibliotheekposten en dienstverlening aan huis voor de mindermobielen.

Na 2 jaar worden de bibliotheekposten teruggeschroefd naar schoolbibliotheken die in plaats van om de 14 dagen iedere week gaan open gaan in functie van het laatste uurtje van de school. Voor volwassenen betekent dit dat ontleningen de facto voorbij zijn in die posten.

Daarnaast blijkt dat de dienstverlening aan huis zich beperkt tot één rusthuis in Lovendegem. De mindermobiele lezers van Vinderhoute hebben dus duidelijk afgehaakt.

Het Vlaams Belang betreurt dat het College met de maatregel in 2008 de Vinderhoutse lezers in de kou heeft gezet en is van mening dat – met een volgend College – er een oplossing moet gezocht worden zodat de volwassen lezer in Vinderhoute ook aan zijn trekken komt.

bron: http://www.vlaamsbelanglovendegem.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...