“Burgemeester hangt zijn sjerp naar de wind”

In de Oost-Vlaamse provincieraad werd door de N-VA, CD&V, Open VLD en SP.A vóór een dubbele rij windmolens in Eeklo en Maldegem gestemd, goed voor een windturbinepark van maar liefst 41 generatoren. De partij Groen onthield zich. Alleen het Vlaams Belang stemde beargumenteerd tegen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 was nochtans ook de Eeklose burgemeester fel gekant tegen de komst van nieuwe windmolens naar onze stad. Vandaag geeft hij te kennen met de nieuwe turbines te kunnen leven.
Windenergie is “big business”. Niet te verwonderen dus dat nutsbedrijven los van elkaar allerlei aanvragen en dossiers indienen voor veelal dezelfde locaties. Immers, wie kan er nu tegen milieuvriendelijke energie zijn? Een aantal economen hebben toch enige bedenkingen. Windmolens zouden enkel rendabel zijn door de massale overheidssubsidies (geld van de belastingbetaler) en door een kunstmatig hoog gehouden elektriciteitsprijs (ook geld van de belastingbetaler maar dan via de hogere elektriciteitsrekeningen). De investeringen zijn peperduur en leiden logischerwijs tot hogere belastingen en stijgende verbruiksrekeningen. Net de 2 factoren die zo zwaar op onze economie doorwegen. 
Het Vlaams Belang begrijpt dat wij voor zware uitdagingen staan inzake technieken om ‘groene’ en hernieuwbare energie op te wekken. Wij zijn dan ook niet principieel gekant tegen windenergie. Maar wij zijn wel van oordeel dat voldoende rekening moet gehouden worden met de toch wel zware implicaties van de inplanting van windturbines voor mens en natuur. 
Met hoogtes van inmiddels 150 meter (hoger dan de grote kerk van Eeklo) zijn windturbines elementen die behoorlijk ingrijpen in het landschap. In een platte, landelijke streek als het Meetjesland kan een windturbine onmogelijk niet opvallen. Terecht vrezen omwonenden voor een waardedaling van hun eigendom en voor een impact op de woonkwaliteit door onder meer geluidshinder, visuele hinder, slagschaduw, enz. 
Om al deze redenen zijn wij niet onverdeeld gelukkig met de keuze voor extra turbines in Eeklo.
Windenergie mag dan nu nog wel een vrij gunstige bron van hernieuwbare energie zijn, vroeg of laat zal ze wellicht vervangen worden door zonne-energie en energie gewonnen uit biomassa en aardwarmte. Door plaatsgebrek treedt er her en der reeds een verzadiging van windturbines op. Vlaanderen bulkt nu eenmaal niet van de open ruimte. 
Daarbovenop komt nog eens het probleem van de zogenaamde participatie of verdeling van de lasten en de lusten. In dit voorstel wordt gepleit voor een rechtstreekse participatie van maximum 20% voor overheden en burgers. In Wallonië is dit niet minder dan 49%. Daarnaast wordt nog 5.000 euro per turbine voorzien voor zogenaamde flankerende maatregelen. Dit zijn peulschillen, doekjes voor het bloeden, povere glijmiddelen in het besef dat de grondeigenaar 20.000 tot 30.000 euro per jaar per turbine opstrijkt en dit gedurende 20 jaar. Enkel de grondeigenaar wordt ruimschoots gecompenseerd. Hier kunnen wij toch moeilijk gewagen van een rechtvaardige en evenredige verdeling van de lusten en de lasten. In het voorstel wordt verder ook geen geld voorzien voor de omwonenden voor o.a. geluidswerende investeringen (dakisolatie, geluidsisolerende beglazing en andere maatregelen).
Peter Pauwels
Voorzitter Vlaams Belang Eeklo

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...