Gavere

Politie vraagt extra geld

Op de politieraad van 1 april werd een toelage van 150.000 euro toegekend aan onze politiezone Schelde-Leie. Dit geld moet dienen voor de aankoop...

Nieuws uit de gemeenteraad

Þ     Vorig jaar stelde het Vlaams Belang voor om het zogenaamde Tübingermengsel te zaaien op gemeentelijke gronden. Dit bloemenzaad kan gratis verkregen worden bij...

Eetfestijn op 19 september

Zoals traditioneel organiseert onze Gaverse afdeling hun eetfestijn op de derde zaterdag van september. Dit is dit jaar op 19 september. Gastspreker is dit...