Lovendegem-Vinderhoute

Diftar of Dieftar?

Twee punten aangaande de werking van het containerpark. Vooreerst diende een nieuw reglement te worden goedgekeurd om de eerdere beslissing aangaande het grof huisvuil...