Merelbeke

GLASCONTAINERS

In de inkomende briefwisseling komen regelmatig meldingskaarten binnen, met klachten handelend over nachtlawaai wegens het storten van glas in de gemeentelijke containers.Nochtans zijn de...

DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER

Op de gemeenteraad van 23 januari liet ik een bijkomend agendapunt aan de dagorde toevoegen. Gevaarlijke oversteek voor de “zwakke weggebruiker”Dit punt betrof de nog...