Waarschoot

Veel beloven maar weinig geven….

Zoals ondertussen iedereen weet swingen de “renovatiewerken” aan het gemeentehuis de pan uit… bijna iedere raadszitting staan “meerwerken” aan de agenda!Op de zitting van...

GEMEENTERAAD 18.11 (2)

Op 15 december a.s. komt de algemene vergadering van IVM bijeen, IVM is de huisvuilverbranding, om o.a. de begroting 2011 goed te keuren.Het is...

GEMEENTERAAD 18.11 (1)

Ik ben jullie nog wat gemeenteraad-nieuwsjes schuldig, ik weet het….Zo maar lukraak… KEMOPODI, om te starten!Je herinnert je zeker nog de voorbeeldfunctie van Waarschoot...

Toelagen

Je weet de verenigingen en organisaties allerhande die onze gemeente rijk is kunnen op een toelage –een subsidie, jawel- rekenen. Dit jaar in totaal...

Royal British Legion?

De meerderheid heeft, ongetwijfeld in het kader “Waarschoot gemeente met voorbeeldfunctie”, beslist om 150 euro toelage te geven aan het Royal British Legion afdeling...