Eeklo

Eeklo – Begroting 2011

Rekenkundig zal het budget geraamd voor 2011 wel kloppen, maar hoe het schepencollege van de stad Eeklo het budget voor 2011 met gerust geweten beraamt...

80 extra asielzoekers naar Eeklo

Eeklo krijgt er volgend jaar nog maar eens tachtig asielzoekers bij. Begin volgend jaar komen veertig minderjarige asielzoekers naar het klooster van de Zusters...

Ophaling grof huisvuil op afroep

Onze fractie gaat het retributiereglement op ophaling van grof vuil niet goedkeuren.We vinden het niet kunnen zoals we al eerder aankaartten in een vorige gemeenteraad...