Waarschoot

30 gele rozen

Waarschoot is altijd al een gemeente met een Vlaamse inslag geweest en dat bleek ook nu weer. Waar het de laatste jaren iets minder...

Toelagen

Je weet de verenigingen en organisaties allerhande die onze gemeente rijk is kunnen op een toelage –een subsidie, jawel- rekenen. Dit jaar in totaal...

Royal British Legion?

De meerderheid heeft, ongetwijfeld in het kader “Waarschoot gemeente met voorbeeldfunctie”, beslist om 150 euro toelage te geven aan het Royal British Legion afdeling...