CD&V keldert voorstel burgemeester en toekomst sport in Lovendegem

Met de stemming van 12 tegen 9 gisterenavond stelde de CD&V-fractie de eigen burgemeester te kijk maar geeft ook een signaal dat de sportvisie van de partij blijft hangen in de vorige eeuw. Wie immers een kunstgrasveld laat schieten voor 280.000 EUR – in het akkoord kwam SK Vinderhoute met 110.000 EUR over de brug – zal zeker geen oren hebben om de volledige factuur te betalen. Wat betekent: ook KSK Lovendegem moet in de toekomst niet rekenen op kunstgras.

Het gonsde al van de geruchten dat de CD&V-fractie dinsdagavond op de fractievergadering het plan, dat door burgemeester Chris De Wispelaere was onderhandeld met SK Vinderhoute-voorzitter Kelly De Craene, had afgewezen.

De uitleg van de burgemeester was dan ook eerder technisch: cijfers over onderhoud en wat er al dan niet kon op kunstgras. Iets wat eigenlijk uit het technische dossier van DOMO – de leverancier – en de jaarrekeningen kwam. Een standpunt kregen we niet te horen.

Geert Neirynck wees ik er op dat wij al voorstander waren van de oplossing met kunstgras van in december. De reden is heel eenvoudig: die site kan niet meer verder ontwikkelen hierna. Vinderhoute zal nooit een bijkomend terrein krijgen. Het resultaat is dat na amper 2 à 3 maanden het terrein kapot gespeeld is en de club alle middelen moet inzetten om het bespeelbaar te houden omdat het afwisselend een modderpoel, een half rijstveld en nu een complete zandbak is.

Daarnaast wees hij op de unieke kans: een kunstgrasveld waar de club zelf met centen over de brug komt leek me ongezien. Dit was een unieke kans om nog iets te doen aan de sportinfrastructuur in onze gemeente.

Daarenboven is het duidelijk dat – en dat is een Meetjeslands verschijnsel – er een nijpend gebrek is aan terreinen. Wie in het Waasland gaat kijken ziet hele partijen terreinen liggen. Zonder probleem. En alvast in Zulte, met de voetbalploeg Jong Zulte, heeft men gekozen voor kunstgras. KSK Lovendegem speelt overigens de wedstrijd voor de eindronde op dat terrein. Machelen en Olsene, beiden ploegen uit dezelfde gemeente, hebben zo geen terrein. Kunstgras moet, wat ons betreft, ingezet worden op de slechte terreinen als een oplossing om die bespeelbaar houden.

Maar hoe dan ook zal Lovendegem een ernstig masterplan sport nodig hebben om alleen maar te behouden wat er nu aan sport is in de gemeente. En als men wil dat het sportaanbod polyvalent – en dus altijd bruikbaar – is dan zullen investeringen noodzakelijk zijn. Wil men kinderen aan het sporten houden dan moet de mogelijkheid ook gegarandeerd worden.

De discussie vergleed echter toen er over kunstgras voor Lovendegem besproken werd en de burgemeester als verdediging ineens met een cijfer van 950.000 EUR begon te goochelen. Ineens was de tussenkomst van SK Vinderhoute weg en kwam de BTW – die door de VZW-structuur van Vinderhoute kon gerecupereerd worden – er bij. Handig werd er weg gemaneuvreerd van de essentie van het dossier: een toelage van 280.000 EUR om een terrein van 470.000 EUR te krijgen.

Na een schorsing op vraag van Open VLD werd het me dan ook te gortig en moest Geert Neirynck met nadruk vragen waar er nu wel over ging gestemd worden. Toen kwam de kat op de koord: de CD&V-N-VA-fractie, die tijdens de ganse discussie geen woord had gezegd, stemde tegen. De oppositie steunde het voorstel.

De CD&V-N-VA-meerderheid heeft hiermee een duidelijk signaal gegeven dat met deze partijen er geen structurele verbetering komt. Nog steeds blijft deze meerderheid sport bekijken zoals in 1976 toen de sporthal werd geopend. Als een clubje regenten wordt het geld netjes geteld en geeft men de indruk de volgende meerderheid een spaarpotje te geven. Helaas zijn de feiten anders en zal die volgende meerderheid alle hands mogen bijzetten om alle dossiers – waar dit dan bijkomt – op te lossen. En of sommige clubs nog lang zin hebben om naar dit spektakel te kijken? Het zou ons verbazen. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...