Crevits geeft lijst verontreinigde sites

In de Naamse vestiging van het bedrijf Carmeuse raakte een tijdje geleden zo’n 100 ton kalk in 20.000 m³ granulaat dat wordt gebruikt om beton mee te maken.

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn vroeg aan minister Crevits of er al een inventaris beschikbaar was van verontreinigde sites. Hij vroeg ook welke maatregelen de Vlaamse overheid met betrekking tot de eventuele levering van verontreinigde beton van het bedrijf Carmeuse al heeft genomen.

De minister stelde dat vanuit de klantenlijst van Carmeuse een poging werd ondernomen om het spoor van deze granulaten in beeld te brengen. Bij rechtstreekse leveringen aan betoncentrales en betonbedrijven bleek dit mogelijk; bij leveringen aan de tussenhandel is dit quasi onmogelijk.

Als resultaat van dit onderzoek kon ze me meedelen dat de volgende bouwplaatsen zijn betrokken:

1. Viaduct van Beverdonk te Grobbendonk (N.V. De Scheepvaart): 4 van de 84 geprefabriceerde brugliggers en 33 m³ ter plaatse gestorte beton. Er is schade vastgesteld aan de brugliggers (pop-outs).

2. Brug Heisbroekweg in de R6 (Agentschap Wegen en Verkeer): 14 van de 76 liggers werden in de fabriek gedetecteerd en kregen verbod van transport naar de bouwplaats. Zij vertonen pop-outs

3. In-/uitlaatconstructie Negenoord-West (N.V. De Scheepvaart): 44 geprefabriceerde holle wanden werden vervaardigd met mogelijk vervuilde granulaten.

4. Betonnen fietspad langs de N43 te Deinze tussen kmpt. 10,5 en 11,5 (AWV).

5. Fietstunnel onder de verbindingsweg R4 – station Gent-St.Pieters (AWV): 2 betonleveringen zijn mogelijk vervuild geleverd.

6. Aanleg Trawoolcollector – Fase B (participatie AWV bij Aquafin): gecontamineerd beton verwerkt in enkele onderdelen.

Het onderzoek naar betrokken bouwplaatsen loopt op dit ogenblik nog verder omdat het niet is uit te sluiten dat voorraden met vervuilde granulaten bij sommige producenten die te goeder trouw menen dat hun voorraad niet is vervuild, nog niet zijn uitgeput.

Klik hier voor de bijlage.

bron:http://www.johandeckmyn.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...