De ene club is de andere niet! Gedwongen fusie van Nevelse ploegen?

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft SK Nevele een subsidie van 500.000 euro toegezegd en wenst dit in een sneltempo te behandelen. Het nemen van een definitieve beslissing is de bevoegdheid van de gemeenteraad en dit is nog niet gebeurd!

De raming bedraagt nu al  578.000,00 euro. SK Nevele zal moeten opdraaien voor alle bedragen boven de beloofde 500.000,00 euro + de kosten van de omgevingswerken.

Intussen vraagt deze vereniging wel een voorschot van 3.025,00 euro op de principiële toelage omdat ze over onvoldoende middelen beschikken om deze (toch bescheiden) factuur te betalen.

Olaf Evrard  informeerde naar de plannen die de gemeente heeft voor LS Merendree en VVE Hansbeke daar het College deze ploegen immers eenzelfde bedrag beloofde. Het College stelt dat het dossier Palestraat geen kans maakt. Blijkbaar werden de verenigingen hiervan nog niet officieel op de hoogte gebracht. Het is dus voorlopig raden naar de redenen waarom…

Schepen Vervaeke (Nieuw Nevele) deelde mee dat er best alleen nog op Nevele zou gevoetbald worden, omdat de terreinen toch al eigendom zijn van de gemeente. Ik kon dan ook enkel vaststellen dat de gemeente uit is op een gedwongen fusie van de 3 ploegen!

Uiteindelijk werd er gestemd over deze toelage. Olaf Evrard verklaarde zich akkoord met de betaling omdat deze factuur immers al voorligt maar stelde wel  duidelijk dat ik de volgende facturen niet meer zal goedkeuren tot er een oplossing is voor àlle voetbalclubs en sportverenigingen.

Er wordt trouwens over dit onderwerp (problematiek infrastructuur drie voetbalploegen + mogelijke tweede sporthal) binnenkort een Raadscommissie ingericht. Het is dus mogelijk dat de overeenkomst met deze ontwerper later zal verbroken worden. Tegen dan kunnen de mogelijke kosten al opgelopen zijn tot 35.000 euro! Blijkbaar beslist het College eerst en stippelt het dan pas een beleid uit!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...