De grot van Ali Baba

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn ondervroeg minister van Werk Muyters op 23 juni in het Vlaams Parlement over de illegale tewerkstelling van Bulgaren in Turkse vzw’s. In de krant De Tijd verscheen er immers een artikel met als titel ‘De grot van Ali Baba’.

Dat artikel werd geschreven naar aanleiding van een onderzoek dat De Tijd heeft verricht naar de praktijken van het Turkse koppelbazencircuit, dat goedkope, illegale arbeidskrachten levert aan carwashes, schoonmaakbedrijven, vleesverwerkers, tuinbouwers,enz … In het artikel wordt regelmatig specifiek verwezen naar de Gentse situatie: “Het Gentse Turks-Bulgaars milieu is een broeinest geworden van mensenhandel en koppelbazerij. Het loopt stilaan de spuigaten uit, alleen hebben we daar doorgaans geen benul van.

Deckmyn stelde dat bvb in vele Turkse cafeetjes in Gent door koppelbazen voor hun praktijken wordt geronseld. De koppelbazen leveren deze mensen aan bedrijven tegen bijzonder lage prijzen, die niet in vergelijking staan met de minimumlonen, zonder daarbij sociale bijdragen te betalen. Via onder andere een btw-carroussel en het spelen met verschillende naamloze vennootschappen komen ze goed weg. De goedkope werkkrachten zijn blij dat ze met een erg laag loon verder kunnen, want in vergelijking met Bulgarije verdienen ze goed. De bedrijven die ze tewerkstellen, beschikken over spotgoedkope krachten die niet klagen bij vakbonden of bij sociale inspecties.

De Tijd stelt dat er zich in Gent een harde kern van Turkse valsspelers ontwikkelt. Ze zijn blijkbaar zeer goed op de hoogte van de achterpoortjes in ons systeem. Ze opereren in een grijze zone, op de grens van het legale en het illegale, wat het bijzonder moeilijk maakt de fraudeurs te klissen.

Minister Muyters bevestigde op de hoogte te zijn van dit systeem en stelde dat sinds de start van het fenomeen de Inspectie Werk en Sociale Economie controles uitvoert naar deze onderaannemers. De minister gaf aan dat op basis van de nieuwe regelgeving private arbeidsbemiddeling de inspanningen kunnen geïntensiveerd worden. Muyters beweerde vervolgens dat de grijze zone waar Deckmyn het over had, daardoor was verkleind.

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn vond het jammer dat na het stellen van vragen er altijd mooie antwoorden komen maar dat er eigenlijk ten gronde niet echt iets veranderd in dit dossier. Deckmyn besloot door te stellen dat door de gesplitste bevoegdheden in de Belgische staat deze problematiek niet goed kan worden aangepakt. Nog maar eens wordt hiermee bewezen dat uniforme bevoegdheidspakketten meer dan noodzakelijk zijn. Een uniform bevoegdheidspakket op dat vlak zal er immers voor zorgen dat men op een efficiënte manier misbruiken kan aanpakken.

Het volledige debat vindt u op:
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2010-2011/c0m283eco33-23062011_voorlopig.pdf

bron: http://www.johandeckmyn.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...