DE MALDEGEMSE BIBLIOTHEEK:BOEKEN TOE

HET GEMEENTELIJK CULTUURBELEIDSPLAN 2008-2013


Nu en dan moet een gemeente plannen maken op wat langere termijn. Zo ook Maldegem. Eén van die plannen heet het Gemeentelijk Cultuurbeleidsplan, een meerjarenplan voor alles wat met cultuur te maken heeft. De laatste versie dateert van 2008, het jaar waarin ook de werking van de bibliotheek mee opgenomen werd, aldus volgende passage: de meeste van de voorgestelde acties werden uitgevoerd op één grote uitzondering na: de uitbreiding van het gebouw zelf, wat een grote domper zet op de werking van de bibliotheek.


Het is niet duidelijk wanneer de belofte voor de bouwwerken aan de bibliotheek voor het eerst gemaakt werd. Voorafgaand aan het cultuurbeleidsplan bestond er zoiets als bibliotheekbeleidsplan, en daarvoor had je wellicht nog iets anders… Mensen die het kunnen weten, spreken van 10 jaar of meer. Maar niet getreurd: het gemakkelijke aan een belofte die je niet uitvoert, ligt hierin dat je ze eindeloos kan herhalen. En ja even verderop lezen wij in datzelfde Gemeentelijk Cultuurbeleidsplan anno 2008: Op het stuk bouwgrond dat paalt aan de achterkant van het hoofdgebouw wordt een nieuw bouwvolume opgetrokken met vijf niveaus (van -1 tot +3), dat rechtstreeks aansluit op de gelijkvloerse en eerste verdieping van de huidige bibliotheek. De kelderruimte wordt gebruikt als magazijn, de gelijkvloerse en eerste verdieping als publieksruimte, de tweede en derde verdieping als bureau- en vergaderruimte. Die uitbreiding, die komt er dus uiteindelijk wel. Althans, dat dacht men toen.


BOUWZAND IN DE OGEN


Eind 2010, bij de opmaak van de begroting voor het volgende jaar, vernemen wij alweer dat het toch niet doorgaat, dat er geen uitbreidingswerken voor de bibliotheek komen, althans niet tot na de verkiezingen van 2012. De argumenten klinken redelijk: er zijn heel wat leningslasten als gevolg van andere projecten als het gemeentehuis, de nieuwe kazerne en de sporthal. Bovendien kan het personeel dat de bouwwerken moet opvolgen niet overal tegelijk zijn en niet alles tegelijk doen.


Het gevoel is dubbel. Ergens slaak je een zucht van verlichting: de prestigieuze projecten zijn per definitie duur en het zou echt niet de eerste maal zijn dat een gemeente haar financiële overmoed afrekent op haar bevolking. Dus ja, beter een jaartje meer dan een gemeentetaksje meer. En Maldegem is soms al zo duur… Vraag blijft wél of het echt tot eind 2010 moest duren vooraleer men begreep dat niet alles tegelijk kon. Iemand die een beetje kan rekenen moest al in 2008 geweten hebben dat de vetpotten op waren. Dat er met het gemeentehuis, de kazerne en de sporthal geen financiële ruimte zou resten voor om het even wat, en al zeker niet voor een zwaar project als dat van de bibliotheek. Was men een slechte rekenaar of eerder een goede leugenaar? Wij gaan het nooit weten. Eén ding is wel duidelijk: een partij met de absolute meerderheid bestuurt naar eigen willekeur.


INSPRAAK EN TOCH NIET


Wat is dat toch met het alternatief Huysman waarover de N-VA het heeft? Eigenlijk niets. Of toch niet veel. Men zou het oud kapsalon van de B. Lippenstraat ruilen voor de gelijkvloerse handelsruimte iets verderop, op de hoek van de Stationsstraat. Voor die ruil zou de gemeente een opleg moeten betalen. Bedrag: onbekend. Bovendien moest nog een passerelle gebouwd worden waarvan men niet wist of men daar wel een bouwvergunning zou voor krijgen. Het verslag van eind oktober van het beheersorgaan van de bibliotheek klinkt voorzichtig. Het vertelt dat het project positief werd onthaald als een volwaardig alternatief maar stipt ook aan dat het hier nog om een eerste, oppervlakkige studie gaat: er wordt onderzocht wat de financiële consequenties zijn en of er stedenbouwkundige bezwaren bestaan. Nadien zijn er nog enkele individuele acties geweest maar deze zijn tot op heden nooit het beheersorgaan bekrachtigd.


Inspraak en toch niet. De inspraakorganen die Maldegem rijk is, tellen heel wat enthousiaste leden die al even enthousiast buitenspel gezet worden. Zij worden geridiculiseerd door het gemeentebestuur: een positief advies vragen over een actieplan voor een jaar dat al lang voorbij is ronduit beledigend. De inspraakorganen worden daarenboven misbruikt als spreekbuis door sommigen leden binnen de oppositie: zeggen dat er adviezen gegeven zijn terwijl dat niet het geval is, getuigt van weinig respect voor de basiswerking van de cultuurgemeenschap die Maldegem is. In het Nieuwsblad vertelt de schepen van cultuur ons het volgende: Als de N-VA de absolute meerderheid haalt, kunnen zij van de uitbreiding (van de bibliotheek) meteen hun eerste werk maken. Waarmee hij aangeeft dat de N-VA wellicht de absolute meerderheid niet zal halen. En hij heeft gelijk. Vraag is dan of wij niet hetzelfde moeten zeggen over de CD&V.


Getekend :Bestuur Vlaams Belang Maldegem.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...