De tijd voor de paarse coalitie op ZELZATE is bijna op…..

ELKE SECONDE TELT ……UW MENING TELT !

Het laatste jaar van de Spa – O VLD – meerderheid in onze gemeente is bezig. Het is nu aftellen tot aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2012.  Vijf jaar heeft de paarse coalitie gepoogd om de schijn van een goed werkend gemeentebestuur hoog te houden. Vijf jaar heeft ze nagelaten om aan de Zelzaatse bevolking te geven waar ze recht op had. Vijf jaar heeft ze door haar interne conflicten de mogelijkheden niet benut om van onze gemeente een meer leefbare entiteit te maken, met oog voor de noden van de eigen bevolking. Het zesde jaar zal daar helaas weinig verandering in brengen. Het wordt dus tijd om ons voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen die hopelijk de gewenste ommekeer zullen brengen. 

Daarom vragen wij vandaag met deze enquête uw mening over de voorbije jaren, en over hoe Zelzate er na de volgende verkiezingen moet gaan uitzien.  Een mening waarmee wij zeker rekening zullen houden.

Als Vlaams Belang houden wij er immers van om luidop te zeggen wat  U stilletjes denkt…

Want het Vlaams Belang blijft toch de partij die onomwonden kiest voor ons eigen volk! Een keuze ook voor een onafhankelijk en gastvrij Vlaanderen. Maar zeker niet voor een land waar iedereen zomaar kan komen aanwaaien en daarbij de belastingbetaler laat opdraaien voor de kosten. Wij kiezen ook voor een Vlaanderen waar de criminaliteit hard wordt aangepakt en waar zuinig omgesprongen wordt met uw belastinggeld.  Weet trouwens dat Zelzate één van de hoogste belastingtarieven kent op gemeentelijk vlak: 8%! Zeker  in verhouding  met hetgeen hiervoor aan de Zelzaatse bevolking wordt teruggegeven aan gemeentelijke dienstverlening is dit zwaar overdreven

Het Vlaams Belang wil zich mee inzetten om vorm te geven aan een leefbaarder Zelzate en daarvoor is deze enquête een volgende stap. Wij rekenen op uw medewerking en U kunt op ons rekenen.

Guy D’HAESELEER
Voorzitter afdeling ZELZATE

Klik hier voor de bijlage

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...