Debat omtrent Islam en radicalisering aan Ugent

Op dinsdag 14  mei organiseerde de faculteitskring Criminologie van de Gentse universiteit een debatavond over Islam en radicalisering. Er kwamen heel wat studenten opdagen, het auditorium NB I was alvast goed gevuld. 
Panelleden waren Brahim Laytouss, Peter Calluy en Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn. 
Brahim Laytouss is voorzitter van de moskee Al Markaz aan de Elyzeese Velden in Gent en werkt momenteel aan een doctoraal aan de universiteit van Antwerpen over de maatschappelijke evoluties binnen verschillende islamitische bewegingen.
Peter Calluy is een ex-straathoekwerker uit Boom die als eerste extremistische invloeden van oa Fouad Belkacem (Sharia4belgium) binnen een moslimjongerenwerking signaleerde, maar daar geen gehoor voor kreeg.
Het werd een boeiend debat waarbij Peter Calluy er onder meer op wees dat de politiek correcte houding islamitische jongeren niet vooruit helpt, maar hen juist blootstelt aan een ondemocratische ideologie.
Brahim Laytouss probeerde een beeld te schetsen van de Islam als gematigde godsdienst die in Europa evolueert richting secularisatie. Dit werd zowel door Peter Calluy als Johan Deckmyn tegengesproken. Deckmyn wees er ook op dat er wat hem betreft geen gematigde Islam bestaat, alhoewel hij wel gematigde moslims kent. Deckmyn vroeg zich trouwens openlijk af of dhr Laytouss wel representatief was voor de steeds radicaler wordende moslimgemeenschap.
Het debat werd afgerond met een vragen vanuit het publiek, waarbij opviel dat vele studenten behoorlijk kritische vragen aan imam Brahim Laytouss stelden. Op de slotvraag of de pannelleden de problematiek rond de Islam binnen 10 jaar gunstig zagen evalueren, antwoordde enkel Brahim Laytouss positief. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...