Eeklo – Historische stadswandeling Vlaams Belang succes

Ondanks enkele ‘maartse buien’ daagden toch heel wat geïnteresseerden op voor de historische stadswandeling ingericht door de Eeklose afdeling van het Vlaams Belang. De geleide wandeling kadert in een activiteitenreeks onder de noemer ‘Het Meetjesland: 100% Identiteit’, waarmee het Vlaams Belang Eeklo de eigenheid van stad en streek wil accentueren. Velen verbaasden zich over de toch wel rijke historiek rond gedenkbeelden, pleinen en gevels én architecturale bijzonderheden waar anders vaak gewoon achteloos aan voorbijgegaan wordt.
 
De wandeling begon symbolisch aan de twee kolossale arduinblokken met bas reliëfs van Pieter Ecrevisse en Jan Frans Willems. Pieter Ecrevisse schrijver van o.a. de Bokkerijders en stichter van het onlangs ter ziele gegane weekblad ‘De Eecloonaar’, ijverde als gemeente- en provincieraadslid voor de vernederlandsing van de administratie. Hij was ook de eerste die in de provincieraad ‘in het Vlaamsch’ het woord voerde. Ook Jan Frans Willems, vader van de Vlaamse Beweging, verbleef enige tijd in Eeklo waar hij een moderne vertaling schreef van Reinaert de Vos. Samen met dichter Karel Lodewijk Ledeganck, vurig voorstander van de eigen volkstaal die in Eeklo een standbeeld heeft, maakten zij van de hoofdstad van het Meetjesland een echt ‘Vlaams nest’.
 
De namiddagwandeling werd beëindigd met een VB-treffen in het Middenstandshuis aan de Markt met koffie en gebak als gezellige afsluiter. Ook andere afdelingen reageerden enthousiast en het ziet er naar uit dat het initiatief in de toekomst her en der op navolging zal kunnen rekenen.
 
De volgende activiteit is een bezoek aan het Jenevermuseum Van Hoorebeke in Eeklo op zondagnamiddag 16 mei mét jeneverdegustatie! Inschrijven kan door storting van 5€ op het rekeningnummer van onze afdeling 979-1315849-49 met vermelding van uw naam, adres en het aantal personen. U kan ook de dag zelf betalen en plaatsen reserveren door te bellen naar 0496/98.74.05 (Patricia Segers) of te mailen naar info@vlaamsbelangeeklo.be.
 
www.vlaamsbelangeeklo.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...