Eeklo – Spierbobbels boven talenknobbels

Het Eeklose schepencollege nam kennis van een nota met betrekking tot de klacht van het Vlaams Belang bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aangaande enkele raamaffiches in de stedelijke sporthal waarop mededelingen over de nieuwe openingstijden van de fitnesszaal in drie talen worden aangekondigd. Uit deze nota blijkt dat de 3-talige affiches in de fitnesszaal vooral werden aangebracht voor de mensen van het asielcentrum, die frequent gebruik maken van deze zaal tegen gunsttarief. Volgens het college werden de affiches na een eerste klacht hierover weggenomen, maar is bij vergissing echter één affiche blijven hangen waarop het Vlaams Belang klacht indiende bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Ondertussen werd ook deze affiche verwijderd.
 
Aan een vrijetijdsbesteding “deelnemen” is ook “deel uitmaken” van de gemeenschap die ze ter beschikking stelt en dat houdt meer in dan het lichamelijke ‘sportieve’ gedeelte. Of zoals het spreekwoord zegt ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’, en die enkele zinnen Nederlands zijn nu ook weer bepaald geen hoofdbrekers. Ook inburgering is een vorm van sportiviteit!
 
Peter Pauwels
www.peterpauwels.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...