Eeklose kinderen verplicht deel te nemen aan ‘islam’onderwijs

'Halalbarbecue'-incident in Schoten 
Vorige week was er heel wat commotie rond het feit dat enkele Vlaams Belang-jongeren “Zwanworstjes” uitdeelden op een school waar de leerlingen verplicht werden deel te nemen aan een 'halalbarbecue'. Een ludieke actie die volgde op diverse verontwaardigde reacties van ouders die hun ongenoegen over de halal-BBQ tevergeefs naar de school toe hadden geventileerd. 
Ook Eeklose kinderen verplicht deel te nemen aan ‘islam’onderwijs   
Ook in de stad Eeklo wordt de “politieke correctheid” en de “Multi-kul” al jaren lang opgedrongen aan onze jeugd. Eerder viel een leerling van een school in Eeklo een straf te beurt, toen deze weigerde een moskeebezoek af te leggen in het kader van de lessen geschiedenis. De leerling in kwestie voelde zich niet comfortabel de gebedsruimte van een Antwerpse moskee binnen te gaan en haalde hiermee de woede van de leerkracht en de directeur op de hals die hem een woensdagnamiddag lieten nablijven. Volgens een brief aan de ouders (zie hieronder) waren de leerlingen al een hele semester bezig met begrippen als integratie, respect en openheid voor andere culturen, …
Een andere Eeklose school liet kinderen dan weer deelnemen aan een islam-belevingsles, inclusief het omdoen van een hoofddoek, symbool voor de onderdrukking en discriminatie van de vrouw. De foto’s kunt u bekijken via de volgende link: link_schoolbezoek. Let wel: wij vragen uitdrukkelijk deze foto’s niet als aparte bestanden te verspreiden, omwille van het gebruiksrecht en om de leerlingen geen schade te berokkenen. Ook laten wij de namen van de betrokken scholen bewust onvermeld om de debatfocus op de multiculturele indoctrinatie in het onderwijs te houden.
Welke meerwaarde heeft zo’n bezoek immers? Wij moeten de leerlingen op de eerste plaats en vooral vertrouwd maken met onze eigen culturele identiteit (i.e. de Europese, de Vlaamse), onze waarden en normen, i.p.v. de multiculturalistische obsessie met de islam achterna te hollen. Hoe bedroevend is het niet dat – ondanks het drukke leerprogramma in het onderwijs – de leerlingen tegen wil en dank ook nog eens gedwongen worden in een geforceerde mars voor een éénzijdige verdraagzaamheid te lopen. 
Andere culturen leren kennen is een absolute verrijking. Het is echter maar de vraag of verplichte halalbarbecues, zich ritueel reinigen voor een moskeebezoek of het aan proberen van een gelaatsluier daar iets toe bijdragen. Het aantal culturen in de wereld wordt geschat op om en bij de 10.000, maar het begrip ‘multicultuur’ wordt door enerzijds de massale migratie van moslims naar Vlaanderen en anderzijds het opdringerige en veroveringsgezinde (jihadistische) karakter van de islam verengt tot het in Vlaamse scholen onderrichten van islamitische gebruiken. 
Gebruiken als de hoofddoek en halal voedsel maken deel uit van de orthodoxe islam, die in essentie haaks staat op onze cultuur. Ze horen met andere woorden niet thuis in onze samenleving, en het is dan ook allesbehalve de taak van een school om kinderen te verplichten eraan deel te nemen. 
Peter Pauwels
Voorzitter Vlaams Belang Eeklo
www.peterpauwels.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...