Eeklose OCMW virtueel failliet:

Eeklo betaalt anderhalf miljoen euro aan leeflonen allochtonen
Vlaams Belang pleit voor de oprichting van een controlecel in de schoot van de Welzijnsband Meetjesland
Het aantal vreemdelingen dat via het OCMW een leefloon krijgt, ligt in Eeklo opvallend hoger dan in de rest van de regio, weliswaar nog voorafgegaan door Gent dat onder een toestroom van Roemenen en Bulgaren gebukt gaat (onder hen ook veel Roma). Zo telt Eeklo aanzienlijk meer leefloners van vreemde origine dan pakweg Aalter, Evergem of Zelzate. Dat allochtonen (vergeef ons het woord) op grote schaal OCMW-uitkeringen ontvangen, mag dan wel een cliché zijn, maar dan wel één dat in Eeklo volkomen bevestigd wordt door de realiteit.
Steeds meer vreemdelingen zijn in onze Ledeganckstede op zoek naar huisvesting en OCMW-steun. Maar liefst 35% van de begunstigden van een (equivalent) leefloon in Eeklo zijn vreemdelingen, terwijl zij volgens officiële cijfers maar zo’n 3,2% (in feite 6,8%) van de Eeklose bevolking uitmaken. Uiteraard is dit nog een grove onderschatting van het aantal allochtone ontvangers van een leefloon of financiële hulp, want de vele nieuwe Belgen die een leefloon ontvangen, worden niet meegerekend. 
 
Voor het Vlaams Belang is dit het zoveelste bewijs dat het lakse federale immigratiebeleid neerkomt op de import van armoede. De gevolgen voor de stadskas zijn ronduit catastrofaal. De federale overheid betaalt slechts voor 50% het leefloon terug aan de OCMW’s, waardoor de lokale besturen de andere helft ten laste moeten nemen. Dat dit een fikse financiële domper betekent voor onze stad, behoeft geen betoog. In concrete cijfers zal Eeklo deze legislatuur (2012-2018) om en bij het anderhalf miljoen euro (o.b.v. gemiddelden) uitkeren aan leeflonen voor allochtonen. 
Het Vlaams Belang Eeklo pleit alvast voor de oprichting van een controlecel in de schoot van de Welzijnsband Meetjesland (een samenwerkingsverband tussen de 13 OCMW’s van het Meetjesland) om o.a. verzwegen samenwoonst en het niet aangegeven van eigendommen na te gaan. Welzijnsband Meetjesland moet daarbij in de mogelijkheid gesteld worden om een echt vermogensonderzoek te voeren naar eigendommen in het buitenland van de aanvragers van een leefloon. Uit onderzoek blijkt immers dat heel wat allochtonen die een leefloon aanvragen, reeds bezittingen of vermogen in het land van herkomst hebben.
Het Vlaams Belang wil verder dat het Eeklose OCMW niet langer een equivalent leefloon uitkeert aan nieuwe asielzoekers in procedure, maar ze enkel nog materiële hulp aanbiedt.
Peter Pauwels
Voorzitter Vlaams Belang Eeklo

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...