Eerste eetfestijn: volle zaal

Een hondertal eters vulden vanavond het parochiaal centrum van het pittoreske Ronsele. De aanwezigen kregen 2 keer het neusje van de zalm: niet alleen een fijne winterbarbecue maar ook de aanwezigheid van een aantal regionale kopstukken, zoals regiovoorzitter Michel Roelens, fractievoorzitter in de provincieraad Tanguy Veys en Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn maar ook ere-voorzitter Frank Vanhecke kwam zijn steun toezeggen aan één van de jongste afdelingen in de regio.

In zijn inleiding opende voorzitter Bart Wallaert de avond met een ludieke voorstelling, waarna Michel Roelens de afdeling veel succes wenste en het woord gaf aan ere-voorzitter Frank Vanhecke.

Frank Vanhecke wees op de politieke actualiteit en stelde dat het Vlaams Belang de enige politieke oppositie is. Daarom verwees hij ook naar de campagne ‘Veilig Ouder Worden’ die momenteel gevoerd wordt door de partij en die de onveiligheid, die vaak door de andere partijen wordt genegeerd, op een duidelijke maar constructieve manier aankaart. In een gemeente waar momenteel heel wat inbraken zijn, kan die boodschap niet misbegrepen worden.

Nadien konden de aanwezigen aanschuiven aan de overheerlijke barbecue.

Het Vlaams Belang heeft hiermee in Zomergem bewezen wel degelijk een factor te zijn die politiek zal meespelen. Dat is alvast een duidelijk signaal in een gemeente waar het voorlopig politieke chaos troef is.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...