Gedeelde smart is halve smart

Op de gemeenteraad van maart stond er opnieuw een grote verkaveling van 25 loten (gelegen aan de Stationsstraat) op de agenda. Op zich niets speciaals en de meerderheid wou dit dan ook even vlug laten goedkeuren.

Ondergetekende voelde echter nattigheid in dit dossier. Het begon al bij het ontwerp van de notulen, daar stond dat de verkaveling niet in overstromingsgevoelig gebied lag, terwijl uit het dossier bleek dat het wel degelijk in effectief overstromingsgevoelig gebied lag. De fout werd wel ter zitting gecorrigeerd, maar verder werd er geen uitleg gegeven over dit gevoelige dossier. De Vlaams Belang-fractie legde dan maar zelf de pijnpunten in dit dossier op tafel.Het advies van de Polder Moervaart en Zuidlede vraagt om de vloerpas te bouwen op minimaal 6,80-6,90m (boven zeespiegel), omdat het laagste punt van de verkaveling 6,44m bedraagt.
Men vraagt dus een vloerpas van minimaal 36-46 cm.

Het bestuur legt dit advies echter naast zich neer want “de nabijgelegen verkavelingen hebben ook een vloerpas van 35 cm en als we hier hoger toelaten stroomt het water naar daar”. Dus is het volgens de schepen van openbare werken beter om de vloerpas gelijk te maken, immers “gedeelde smart is halve smart”. Ook op de vraag of de gemeente zich kan vrijwaren tegen eventuele schadeclaims kwam geen antwoord.

De argumentatie om het advies te negeren is dus gebouwd op drijfzand, en dat is voor de toekomstige bewoners van deze verkaveling hopelijk niet letterlijk te nemen.

De Vlaams Belang-fractie heeft zich in elk geval (als enige fractie) onthouden en wenst hier geen verantwoordelijkheid in te nemen.

Guy Burssens
gemeenteraadslid


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...