Geen verdoken belastingen op huisvuilzakken!

In april 2009 werd in de gemeenteraad van Lovendegem een politiereglement goedgekeurd dat bepaalde dat in een huisvuilzak niet langer 20 kilogram maar nog 16 kilogram huisvuil mocht zitten. Er waren toen al klachten over de kwaliteit van de zakken.

Opvallend dit jaar: de huisvuilkalender – die door het gemeentepersoneel gewoon werd overgenomen op de gemeentelijke webstek (geen verwijt daar) – vermeldt dat er best maar 10 kilogram in de zak mag. Dus: 1/3 minder dan wat het politiereglement aangeeft. In buurgemeenten is er nu al kritiek op de kwaliteit van de zakken, dus het dreigt een spelletje zonder einde te worden: IVM verlaagt het toegelaten gewicht met kwalitatief mindere zakken maar de prijs blijft gelijk. Handig om het tekort weg te werken.

Feit is dat op amper 2 jaar tijd hierdoor de prijs voor de zakken de facto verdubbelt en dat zonder dat de raad er zich over kan uitspreken.

Geert Neirynck wees hierop en zorgde er alvast voor dat er bij het College een kanonsschot afging. Ze gingen het nakijken.

Hoe dan ook, voor het Vlaams Belang is het duidelijk: ofwel wordt het politiereglement gerespecteerd en garandeert IVM dat de inwoners zonder problemen een zak met een gewicht van 16 kilogram kunnen buiten zetten ofwel moet de prijs voor de nieuwe zakken met 1/3 omlaag.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...