Gemeentelijk heemkundig museum

Dit museum is gevestigd in een kelder van het gemeentehuis.

Het museum is veel te klein en biedt dus te weinig ruimte voor het vele aanwezige materiaal dat vaak verborgen opgestapeld ligt; de recente archeologische opgravingen in Destelbergen moeten er ook nog een plaats vinden, die er helaas niet is.

Tijdens de gemeenteraadszitting van november 2011 antwoordde schepen De Groote, op vraag van raadslid Goubert, dat hij eveneens betreurt dat er onvoldoende ruimte is en dat hij hoopt dat er ooit een plaats zal gevonden worden voor een ruim en aangepast museum.

Het was natuurlijk niet de taak van een schepen om te hopen maar wel om te realiseren!

Na onze vraag besliste het college dan toch op 10 januari 2012 tot opkuis van de kelderruimte van het gemeentehuis teneinde een zicht te hebben op de beschikbare ruimte; dit is voor ons een eerste stap in de goede richting.

Wij willen dat er een degelijk heemkundig museum komt en nemen dit alvast op in ons verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...