Gouverneur geeft VB Zelzate gelijk: burgemeester moét vlaggen.

De wet is de wet, en die geldt uiteraard ook voor de socialistische burgemeester Freddy De Vilder van Zelzate. De Vilder ‘vergat’ immers telkens de leeuwenvlag te hijsen op de wettelijk voorziene dagen. Na ettelijke overtredingen diende het Vlaams Belang Zelzate klacht in bij de provinciegouverneur, die de burgemeester ter verantwoording riep. Mét resultaat, want de leeuwenvlag wappert ondertussen weer fier aan het gemeentehuis.

De Vlamingen en de Vlaamse eigenheid zijn meer dan ooit in de verdrukking. En dat komt heus niet uitsluitend op het conto van de Franstaligen. De burgemeester Freddy Vilder liet op de vastgestelde feestdagen immers reeds twee jaar na om de leeuwenvlag te hijsen. Dat bleek ook dit jaar terug op 11 juli, de Vlaamse feestdag. De Vilder vergat toen resoluut om de leeuwenvlag te hijsen aan het gemeentehuis.  De misser van 11 juli was geen alleenstaand feit want ook op 21, 22 en 23 juli, de drie data waarop de leeuwenvlag wettelijk dient te wapperen aan het gemeentehuis, was de vlag weerom in geen velden of wegen te bekennen. Nochtans is de burgemeester hiertoe wettelijk verplicht volgens het Vlaggendecreet.


Het Vlaams Belang Zelzate stelde deze overtreding verschillende keren vast. Uiteindelijk werd klacht ingediend bij de provinciegouverneur. De gouverneur gaf het Vlaams Belang Zelzate gelijk, en riep burgemeester De Vilder ter verantwoording. De burgemeester  trachtte zichzelf vrij te pleiten door de verantwoordelijkheid af te wentelen op de dienst die voor de bevlagging instaat. Die zou ‘vergeten’ zijn de vlag te hijsen. Het is echter weldegelijk de burgemeester die hiervoor de eindverantwoordelijkheid draagt. En dus restte De Vilder uiteindelijk geen andere keuze dan de gouverneur plechtig te beloven deze ergerlijke fout in de toekomst niet meer te zullen begaan.

De Vilder, met de hete adem van de gouverneur in de nek, hield woord. Om er zeker van te zijn dat hij voortaan niet meer in de fout gaat, ordonneerde de burgemeester zelfs dat de Vlaamse leeuwenvlag voortaan permanent aan het gemeentehuis zal wapperen. En het bleek geen loze belofte, want ondertussen wappert het belangrijkste symbool van de Vlaamse eigenheid daadwerkelijk weer in volle glorie aan het gemeentehuis. Tot grote voldoening van het Vlaams Belang Zelzate én tot algemene tevredenheid van elke rechtgeaarde Zelzatenaar.

Patrick De Roo
Lijsttrekker Vlaams Belang Zelzate

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...