Gouverneur steunt Gaverse partijgenoten

Vorig jaar hebben wij een aantal klachten ingediend bij de provinciegouverneur André Denys. We hadden toen ook beloofd om u hiervan op de hoogte te houden. Ondertussen hebben we antwoord gekregen van de gouverneur, maar helaas niet in de positieve zin.

Eerst hadden we ons beklag gedaan over het brutale gedrag van burgemeester Leroy tijdens de gemeenteraad van 25 mei 2009. Toen ons raadslid Hugo Vandewalle een vraag stelde over Roma-zigeuners, verloor de sheriff zijn zelfbeheersing en begon te schelden en te roepen. Onaanvaardbaar in een democratie, maar de gouverneur vond dat het incident gesloten was omdat Leroy zich had verontschuldigd. Goed om weten, als u in het vervolg een boete krijgt van de politie, dan moet u zich gewoon verontschuldigen en dan moet u niet meer betalen…

Dan hadden we ook een klacht over het stiefmoederlijk behandelen van de oppositie. Meer bepaald over het niet uitnodigen van de oppositiepartijen op een milieuboottocht van Veneco en op de festiviteiten rond het Dorp van de Ronde. Niettegenstaande wij harde bewijzen hadden meegeleverd, werd ook deze klacht afgewimpeld. Een gelijkaardige klacht over het feit dat ons raadslid de dossiers van de gemeenteraadszitting niet mocht inkijken, werd eveneens van tafel geveegd.

Dan hadden we ook nog een klacht over het weigeren van een punt in de geheime zitting van de gemeenteraad van 26 mei 2008. De gouverneur beweerde dat er toen helemaal geen geheime zitting was geweest, maar hij had het in zijn antwoord wel over de raad van 25 mei 2009. Hij zat er een jaar naast… Onnodig te zeggen dat we ook hier bot vingen.

In beroep gaan tegen de gouverneur is een zware procedure en het sop is de kolen niet waard. Als de blauwe vrienden elkaar helpen, is er niet veel aan te doen. Bovendien moeten we eerlijk toegeven dat sinds onze klachten, het Gaverse schepencollege ons geen stokken in de wielen meer steekt. We kunnen alleen maar vermoeden dat de gouverneur hen achter de schermen wel degelijk op de vingers heeft getikt. Het Vlaams Belang heeft zich altijd constructief opgesteld en wij dienen zeker geen klachten in voor ons plezier, integendeel…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...