[In beeld] Vlaamse vakbond

Vandaag om 11 uur, aan de vooravond van 11 juli 2011, heeft een groep Vlaamsnationalisten in het Vlaams Parlement de stichtingsakte ondertekend van een nieuwe Vlaamse onafhankelijke vakbond: de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV).

Kamerlid Guy D’Haeseleer lichtte toe dat de oprichting van deze vakbond noodzakelijk is om bij de sociale verkiezingen van 2012 het ondemocratische monopolie op het indienen van kandidatenlijsten van ABVV, ACV en ACLVB aan te klagen. ‘ De Vlaamse werknemer moet een andere keuze krijgen dan kiezen tussen belgicisten, belgicisten en belgicisten’, zo klonk het.

Voorzitter Rob Verreycken koppelde de oprichting aan de politieke evolutie in Vlaanderen. ‘Vandaag stemt minder dan 50% van de Vlamingen voor CD&V, VLD en SP.a, maar hun vakbonden ACV, ABVV en ACLVB houden wel nog steeds 100% in handen van het recht op indienen van lijsten bij de sociale verkiezingen in de bedrijven. Wij zijn niet tegen vakbonden, maar integendeel voor échte syndicale keuzevrijheid voor de Vlaamse werknemers.’

De VSV heeft als Vlaamsnationale vakbond de steun en sympathie van Vlaams Belang, maar het is niet de vakbond van het VB: ‘we hopen dat velen die onze Vlaamsnationale overtuiging delen gaan meewerken’, zo klonk het.

De VSV is een vakbond in oprichting die onmogelijk vandaag al de activiteiten kan ontplooien die een monopoliebond ontplooit. Daarom worden geen leden aangeworven en wordt ook geen lidgeld gevraagd. VSV zoekt wel sympathisanten en medewerkers.

Een symphatisant kan zich melden door aan te sluiten bij de Facebookpagina van VSV, of door zich in te schrijven op een rondzendlijst door een mail ‘inschrijven’ te sturen naar info@vlaamsevakbond.be.

Een medewerker is door scholing of ervaring thuis in de juridisch-administratieve details van een bepaalde arbeidssector en wil andere Vlamingen gratis advies geven; hij is welkom om zich te melden via info@vlaamsevakbond.be.

Als eerste belangrijke doel wil VSV in 2012 het monopolie van ABVV, ACV en ACLVB bij de sociale verkiezingen aanvechten. Daarvoor wil men in 2012 geldige kandidaturen indienen in bedrijven voor kaderleden, die mogen deelnemen met 10% van de handtekeningen van hun collega’s. Kaderleden die daaraan willen meewerken wordt vriendelijk verzocht zich te melden via info@vlaamsevakbond.be.
De website van de VSV is te bereiken via vlaamsesolidairevakbond.org
Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...