IVM biedt zijn excuses aan. Hopelijk kunnen de zakken dat dragen

De discussie over de huisvuilzakken van IVM blijft lopende. De SP.a weidde er in hun lokaal blad ook een stukje aan waar ze de kritiek van het Vlaams Belang onderschrijven. Gisteren kwam een volgend punt in het verhaal aan de orde.

Uiteraard werken wij samen met onze collega’s in andere raden en met die informatie werd het duidelijk dat op 19 april IVM ging beslissen over wat te doen met de aanduidingen van het gewicht van de zakken. Pro memorie: IVM drukt op de zakken én kalenders dat ‘het aangeraden gewicht’ 10 kilogram is, het gemeentereglement van Lovendegem stelt dat het maximaal toegelaten gewicht 16 kilogram is. Het verschil is té groot om zo maar aan te nemen dat dat extra gewicht mogelijk is. Hoewel: bij IVM huldigen ze het principe dat ‘the truth is out there’ en zijn er nog altijd believers die geloven dat deze zak tot 25 kilogram kan dragen. Nu goed, ik ben niet gespecialiseerd in een dergelijke vorm van zakken vullen.

En in essentie heeft IVM zelf bewezen dat die zakken dat gewicht niet aankunnen. Uit een steekproef van 300 zakken – collega Hebbrecht haalde de cijfers aan – bleek amper 2% boven de 10 kilogram te wegen. Met andere woorden: de burger weet dat die zakken niet meer kunnen dragen. Daarnaast bereikte ons uit Evergem het bericht dat een aantal huisvuilzakken waren blijven staan bij een ronde omdat die te veel zouden gewogen hebben.

Maar: IVM beloofde beterschap. Er zou een reglement komen over de ganse zone dat het maximale gewicht 15 kilogram zou bedragen en dat de zakken daar zeker voor zouden aangepast worden mocht blijken dat ze het gewicht niet konden dragen. En namens IVM bood Arseen Hebbrecht dan ook excuses aan voor de ongepaste communicatie. Toe maar. Nu eens zien in hoeverre de boetedoening tot een normale dienstverlening kan leiden. Anders weet u wel waar u die excuses kwijt kan.

http://www.vlaamsbelanglovendegem.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...