IVM jaagt Lovendegemnaars op kosten…

Dit weekeinde maakte IVM bekend welke tarieven er zullen gehanteerd worden binnen het werkingsgebied vanaf eind 2013. Een heel aantal gemeenten zijn immers niet klaar om VLAREMA in te voeren. 
Een aantal té zichtbare zaken worden handig aangepakt: zo verkoopt IVM nog steeds dezelfde slechte huisvuilzakken aan 1.50 EUR en dat blijft zo. Het gevolg hiervan  heeft zich al vertaald in de rekeningen: in Lovendegem werden er in 2011 voor 140.000 EUR aan huisvuilzakken verkocht en in 2012 was dat al voor 170.000 EUR.  
Daarnaast verandert men de prijszetting voor het ophalen van grof huisvuil van m³ naar kilogram. Dat dit een prijsstijging is kan alleen al besloten worden uit het feit dat IVM al bijna onmiddellijk na het afschaffen van de gratis rondes de prijs wou verhogen omdat die in hun ogen niet toereikend was.  En waar grofvuil op het Lovendegemse containerpark nog gratis is zou dat nu naar 20 EUR per m³ zijn, de helft als IVM het ophaalt. Let wel: IVM wou – luidens een brief van 27 juni 2013 aan OVAM – aan de gemeenten 25 EUR per m³ aanrekenen.  Voor gemeenten met een weegbrug is dat 0.10 EUR per kilogram. Met andere woorden: IVM verplicht de gemeenten om over te gaan naar weegbruggen. 
Daarenboven rekent IVM ook nog eens goed door als het om groenafval gaat: 12 EUR per m³ of 3 eurocent per kilogram. In Lovendegem was dat tot nu toe gratis. 
De plannen in Lovendegem om het containerpark te splitsen zijn ondertussen in gevorderde fase. Onder meer groenafval en steenpuin zullen verhuizen naar een betalend gedeelte. PMD zal verdwijnen van het containerpark. 
IVM stelt in de bovenvermelde brief dat zij zich ook kanten tegen gratis beurten of kredieten voor de inwoners. Dit betekent dat voor de modale Lovendegemnaar en Vinderhoutenaar de factuur gevoelig zal oplopen. 
In het ontwerp van meerjarenplan stelde de meerderheid van Open VLD en CD&V (pagina 75) dat ze de voorgestelde afvaltarieven van IVM willen volgen. Er wordt op de pagina daarvoor gerekend op een opbrengst van 60.000 EUR als gevolg van de reorganisatie van het containerpark waardoor de investering om het containerpark minder toegankelijk te maken voor de inwoners binnen de legislatuur is terugverdiend. 
Maar gaat de meerderheid van CD&V en Open VLD ook dit voorstel volgen? Want op de vragen hieromtrent – die al gesteld werden in juni 2011 – is nooit een antwoord gekomen. 
En ondertussen is IVM al volop bezig om de gemeenten een ophaling van GFT op te dringen. Alle gemeenten kregen immers enkele weken terug de berekening van de mogelijke kostprijs. 
Dat de prijzendans van IVM niet overal in goede aarde valt is al wel duidelijk: zo stelde de gemeente Aalter in juli al dat zij hun containerpark gratis willen houden en Zulte liet ook al weten een eigen beleid te willen voeren. De machtsgreep van IVM – dat in het memorandum voor de verkiezingen stelde zelfs tegen de gemeenteraden in de prijzen te willen bepalen – valt niet overal in goede aarde. 
Het is al te duidelijk dat als Lovendegem als deze voorstellen volgt de belastingbetaler duur zal betalen voor het afval. 
Als Vlaams Belang vinden wij het gemak waarmee IVM prijzen verhoogt – terwijl de intercommunale op een reserve zit van 26 miljoen EUR- wraakroepend. Er wordt handig gebruik gemaakt van de toenemende groene regelneverij om de modale jan onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ op te zadelen met een mooi gecamoufleerde factuur. Als Aalter en Zulte een eigen beleid kunnen voeren dan kan dat in Lovendegem evenzeer. Als alternatief moet er gewerkt worden aan een sluitende controle op de toegang van het containerpark. De cijfers in Aalter bewijzen alvast dat dit kan zonder de bevolking extra op kosten te jagen. 
Geert Neirynck
Gemeenteraadslid

Klik hier voor de bijlage

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...