Jean-Marie Le Pen niet welkom in Eeklo!

Op de gemeenteraadszitting van 20 januari bracht het Vlaams Belang Eeklo een toegevoegd punt i.v.m. het toelaten stadszalen of zalen in concessiegebouwen éénmaal per jaar te laten gebruiken door politieke fracties die in de Eeklose gemeenteraad zetelen.
 
Burgemeester Koen Loete was destijds de ontwerper van een verbod op het gebruik ervan door politieke fracties, hoewel zijn partij (CD&V) – net als een aantal andere partijen (bewust of onbewust) – zélf dit huishoudelijk reglement overtrad.
 
Het Vlaams Belang Eeklo dat als fractie strikt het huishoudelijk reglement volgt, vond het dan ook opportuun dit reglement (gezien men het toch naast zich neerlegt) aan te passen in een wettelijk kader voor alle politieke partijen.
 
Maar dan komt de kat op de koord en moet men kleur bekennen.
 
Op de bijeenkomst van fractieleiders was er nochtans unanimiteit over een compromis rond mijn voorstel. Maar in de gemeenteraad bleek van dit compromis echter geen spoor meer te bekennen.
 
Burgemeester Koen Loete liet namelijk verstaan met het verbod alleen het Vlaams Belang te viseren. Zijn uitspraken houd je niet voor mogelijk, maar ik citeer hem graag: “ik zou niet graag hebben dat uw partij (Vlaams Belang) in de Herbakker racistische en fascistische praat komt preken en zou het evenmin graag hebben dat meneer Le Pen naar Eeklo zou komen.”
Ik verwees hem dat hij zich politiek beter mocht inlichten en dat meneer (Jean-Marie) Le Pen (zie foto bijlage) geen Vlaams Belanger is. Van fantasie gesproken.
 
Het voorstel werd weggestemd, maar het werd hiermee duidelijk waarvoor het vebod in stand werd gehouden.
 
Wat in vele gemeenten en steden wel kan, kan in Eeklo niet.
Van democratie gesproken! De Eeklose CD&V valt duidelijk niet te rijmen met de vrijheid van meningsuiting, intriest!
 
Filip Lecompte
Gemeenteraadslid Vlaams Belang Eeklo

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...