Jeugdverenigingen krijgen subsidie voor veiligheid op fuiven

In april 2010 stelde onze fractie voor om een subsidie te geven aan erkende jeugdverenigingen voor professionele security op jeugdfuiven. Het College beloofde daar werk van te maken en het werd opgenomen in het jeugdbeleidsplan voor dit jaar.

Giseren kwam dit voorstel ter stemming. Het belangrijkste criterium is en blijft de inzet van professionele security. Daarnaast voegde het College de inzet van ouders of ouderejaars als buurtwachters in (wat in Lovendegem eigenlijk al bestaat) en de beteugeling van dronkenschap van minderjarigen. Dat laatste is een fenomeen dat in heel Vlaanderen opduikt en inderdaad makkelijk tot incidenten leidt.

Op vraag van de SP.a werd ook sensibilisering voor drugs opgenomen. Niks op tegen maar voor het Vlaams Belang moet hiertegen repressief opgetreden worden op fuiven en wel door de politie. Niet zonder belang was ook de mededeling van de burgemeester dat de politie vanaf ongeveer middernacht met een patrouille permanent aanwezig zal zijn.

Nadat eerst een amendement van Open VLD werd weggestemd om de tussenkomst te verhogen van maximaal 300 EUR naar 500 EUR (dit wordt toegekend met verschillende punten) – wat wij konden steunen – werd het reglement goedgekeurd (CD&V-N-VA en wij) met onthoudingen van Open VLD en SP.a.

Als Vlaams Belang vinden we dit een goede stap naar een verantwoorde en veilige manier van fuiven en we zullen in deze problematiek voorstellen blijven doen, zoals de Safe Party Zone die we in januari al naar voor brachten. Fuiven moet aangenaam blijven voor iedereen, jongeren maar ook ouderen. En herrieschoppers horen op fuiven niet thuis. Nergens overigens.


bron: http://www.vlaamsbelanglovendegem.be

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...