kinderen opnieuw slachtoffer van politiek Samenplus!

Het gemeentebestuur van Assenede plant de verkoop van een perceel bouwgrond gelegen in de Rozemarijnstraat te Bassevelde. “Het perceel in kwestie ligt al vele jaren braak en is begroeid met bomen en struiken”, vertelt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang),

“Bovendien sluit dit perceel aan bij het speelplein van Bassevelde en komen de kinderen er ravotten. Dat heb ik zelf en uit gesprekken met verschillende buurtbewoners kunnen vaststellen. Ik heb er trouwens als kind zelf nog gespeeld.”

“Het is duidelijk”, gaat hij verder, ” dat voor SamenPlus de kinderen niet van tel zijn: de toestellen op de speelpleinen worden verwaarloosd, de bibliotheek is hen afgepakt, er is asbest aanwezig in de gebouwen van de opvang… en nu wordt nog een deel van hun speelruimte koudweg afgenomen. Bijkomend zal ook het stuk natuur in ons dorp nog maar eens verminderen.

Heel vreemd aangezien de schepen van Jeugd zelf verkondigde dat de gemeente meer natuurlijke speelpleinen wil creëren. Ook voor de partij GROEN, onderdeel van de SamenPlus-meerderheid, is de macht duidelijk belangrijker dan de natuur en onze kinderen.

De timing van deze verkoop doet eveneens de wenkbrauwen fronsen. Waarom moet een terrein dat al vele jaren dienst doet als natuurlijke speelruimte plots wijken voor beton en stenen?

Is het toeval dat de prijs die de meerderheid op het perceel kleeft overeenkomt met de meerkost van het dorpshuis?”

“Ik vraag, en verschillende dorspbewoners met mij, dat SamenPlus grondig nadenkt over hun beleidskeuzes. Zijn stenen misschien belangrijker dan onze kinderen? Ik roep hen uitdrukkelijk op om de natuurlijke speelruimte die er is te vrijwaren en de kinderen hun speelpleintje niet af te nemen!”

Stijn Van hamme

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...