Knikker ze buiten… op de Vrijdagmarkt

Ondanks het druilerige weer van deze morgen trok het Vlaams Belang in Gent naar de Vrijdagmarkt om de 'Knikker ze buiten'-boodschap naar de Gentenaars te brengen.
Met 'Knikker ze buiten' wil het Vlaams Belang aan de Gentenaar duidelijk maken dat er maar één echte keuze is: die tussen het Vlaams Belang en de andere partijen. Tussen 6 jaar lang de dingen bij hun naam te noemen en er even over te praten voor verkiezingen. Tussen een aanpak van vervreemding en er in Gent over praten maar nationaal en Europees vrolijk anders te stemmen, tussen échte onafhankelijkheid en gegoochel met lege termen.
Gentenaars zijn mensen die direct zijn en best beseffen dat het in Gent op een heel aantal vlakken misgaat. Ze konden de actie dan ook zeker appreciëren en alles samen 1.000 zakjes met de gekende bolleket werden uitgedeeld.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...