“Mogelijks moet het stadsbestuur met lede ogen toezien hoe het Vlaams Belang in Eeklo hartelijker handjes gaat schudden met officiële vertegenwoordigers van een van zijn zustersteden.”

Overschaduwt Vlaams Belang verbroederingsfeesten in Eeklo?

Politieke rel op til in Eeklo?

Eeklo – Verbroederingsfeesten: Lega Nord en Vlaams Belang

In augustus verbroedert Eeklo met enkele Europese zustersteden waaronder het pittoreske Italiaanse stadje Feltre. Een stadje met – net zoals Eeklo – ongeveer zo’n 20.000 inwoners, gelegen tussen de onder Vlamingen geliefde vakantiebestemmingen Venetië, het Gardameer en Trentino-Zuid-Tirol. Met Feltre wordt regelmatig contact onderhouden en worden er uitwisselingsprojecten opgezet, zo ook dit jaar. Een delegatie waaronder de burgemeester van Feltre wordt naar Eeklo uitgenodigd om te verbroederen rond het thema ‘migratie en inburgering’. Een stilaan onontkoombaar onderwerp voor de linkse bestuursmeerderheid die er weliswaar allesbehalve mee beoogt dan wat het Vlaams Belang hieronder verstaat: het roer omgooien om het rampzalige immigratiebeleid te keren.

Ook in Italië staat het thema migratie volop in de politieke actualiteit. Maar terwijl in eigen land laksheid en besluiteloosheid troef blijft, tekent zich in het Zuid-Europese land een omgekeerde beweging af. Het stadsbestuur kan daarover nog iets leren van de Italianen. In Italië verblijven asielzoekers in gesloten centra tot de behandeling van hun dossier en niet in een open asielcentrum zoals in Eeklo. Illegaal verblijf wordt beschouwd als een misdrijf waarop gevangenisstraffen staan. Ook diegenen die hun profijt willen doen met illegale immigratie, kijken maar beter uit hun doppen. Eigenaars die een woning verhuren aan illegalen en ondernemers die illegalen in dienst nemen, hangen zware straffen boven het hoofd.

Deze kordate immigratiepolitiek is grotendeels de verdienste van de Italiaanse ‘Lega Nord’ die deel uitmaakt van de regering Berlusconi en in de regio Veneto – waar het stadje Feltre deel van uitmaakt – maar liefst 35 procent van de kiezers weet te bekoren. De harde aanpak van de criminaliteit en de strikte immigratiepolitiek kunnen duidelijk op de goedkeuring van de bevolking rekenen. Voorstellen waarvoor het Vlaams Belang in eigen land wordt verketterd, worden in Italië met succes toegepast. Niet toevallig was de Lega Nord onlangs nog te gast op het immigratiecongres van het Vlaams Belang in Antwerpen. Fiorello Provera, Europarlementariër voor de Lega, sprak er onder andere over wat Italië probeert te ondernemen tegen de massale toestroom van illegalen.

Ook in Feltre, net zoals in heel wat andere Noord-Italiaanse steden en gemeenten, maken de ‘leghisti’ deel uit van het bestuur. De burgemeester is tevens senator voor de Lega Nord. In tegenstelling tot het permissieve Eeklose beleid wordt in de Noord-Italiaanse steden waar de Lega Nord aan de macht is wél streng opgetreden tegen illegaliteit, criminaliteit en druggebruik. Zaken die volgens onze eigen burgemeester ‘nationaal geregeld’ zijn en waartegen lokaal niets kan ondernomen worden. Een flagrante leugen, meer zelfs, het is zijn directe verantwoordelijkheid.

Wij nodigen de Lega Nord dan ook uit om tijdens de verbroederingsfeesten samen met het Vlaams Belang in Eeklo ideeën uit te wisselen over een kordaat lik-op-stukbeleid.

Peter Pauwels
Voorzitter Vlaams Belang Eeklo
www.vlaamsbelangeeklo.bewww.eeklo2012.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...