Motie over blokkades onontvankelijk verklaard – Meerderheid durft debat niet aan

Ondemocratische truc om OpenVLD uit de wind te zetten

Op de provincieraad van 15 februari jongstleden diende Vlaams Belang een motie in, waarin de federale en de Vlaamse overheid werd gevraagd maatregelen te nemen om te beletten dat stakingsposten de openbare weg zouden blokkeren, of dat zij werkwilligen de toegang tot hun bedrijf zouden ontzeggen. (Tekst in bijlage) Er mag niet getornd worden aan het recht op staken, maar ook niet aan het recht op arbeid. De motie werd onontvankelijk verklaard.
 
Officieel ging het om een technisch detail: de tekst was ook gericht aan de burgemeesters, en dat is niet conform het reglement. Dat was duidelijk slechts een stok om de hond te slaan, want het voorstel om de motie dan alleen tot de federale overheid te richten, werd evengoed afgewezen. Ook het argument dat deze motie “niet van provinciaal belang” was, snijdt geen hout. De grootste haven van de provincie wordt geblokkeerd, en dat zou niet van provinciaal belang zijn? De echte reden voor deze onontvankelijkheid was natuurlijk van politieke aard. Men wilde OpenVLD niet in diskrediet brengen.

Omwille van het cordon sanitaire zou OpenVLD die motie moeten afkeuren. Maar daarmee zouden de liberalen dan tégen hun eigen opvattingen moeten ingaan, en tégen hun achterban bij de werkgevers, die dikwijls met lede ogen moeten aanzien hoe kleine groepen vakbondsmilitanten heel het land gijzelen en voor miljoenen economische schade aanrichten. Men was duidelijk bang dat de argumenten van het Vlaams Belang weerklank zouden vinden. Dus koos men voor de eenvoudigste, maar minst democratische oplossing: met weigerde zelfs het debat daarover. De meerderheid durfde de confrontatie duidelijk niet aan.


 

Marc Joris
Fraktieleider Vlaams Belang

Klik hier voor de bijlage

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...