N-VA Gent voor behoud ritueel slachten

Tijdens de Gentse gemeenteraad van 24 juni werd er gedebatteerd omtrent een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en 2 firma’s van respectievelijk Desselgem en Poesele.


Dit dossier ging over het aanbieden van tijdelijke slachtvloeren met service in het kader van het islamitisch offerfeest. Zowel het kelen als de verdere handelingen gebeuren hier door professsionals. Het is mogelijk om verdoofd te slachten op deze servicevloeren maar dit is niet verplicht. Moslims hebben in het verleden nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot verdoofd slachten in Gent.

Nu is het zo dat men een reductietarief van 20 euro krijgt op de totale kostprijs als tussenkomst in de vervoersonkosten indien zij gebruik maken van deze tijdelijke slachtvloeren met service, dit om thuisslachten tegen te gaan.

Siegfried Bracke (N-VA) stelde in een amendement voor om de tegemoetkoming op te trekken tot 30 euro indien het gaat om verdoofd slachten. Dit om ervoor te zorgen dat er toch gebruik zou worden gemaakt van het verdoofd slachten. Schepen Tapmaz (sp.a) wou niet onderdoen voor Siegfried Bracke en stelde 34 euro voor, wat uiteindelijk werd goedgekeurd.

Ook gemeenteraadslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) amendeerde het voorstel. Hij stelde voor om het onverdoofd slachten vanaf 2014 volledig te verbieden en vroeg aan de stad Gent om hieromtrent gesprekken op te starten met de moslimgemeenschap.

De partijen sp.a, Groen, Open VLD, CD&V en N-VA stemmen tegen het voorstel van Deckmyn. Wat N-VA betreft, verwonderlijk. Zowel de N-VA als Jong N-VA hebben immers al meermaals voorgesteld om het onverdoofd slachten te verbieden. Is dit het zoveelste bewijs van de kracht van de verandering ?…

In bijlage het amendement van het Vlaams Belang


Klik hier voor de bijlage.


bron: http://www.johandeckmyn.be.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...