Nieuwe bouwaanvraag voor ring in Hansbeke

BINNEN 4 MAANDEN VALT BESLISSING

Nieuwe bouwaanvraag ingediend voor ring vier jaar na de vorige bouwvergunning, die is vernietigd na bezwaren van omwonenden, dient Infrabel opnieuw een aanvraag in om een ring met tunnel aan te leggen in Hansbeke.

“Wij moeten het dossier nog bestuderen”, zegt buurtbewoner Jef D'hondt (65) die de weg in zijn achtertuin zou krijgen. GAËTAN REGNIERS

De ring is het monster van Loch Ness van Hansbeke. In de jaren zeventig was hij al voorzien in het gewestplan en af en toe duikt hij weer op uit de diepte om dan weer te verdwijnen. Spoorwegbeheerder Infrabel doet nu een nieuwe poging om een bouwvergunning te bemachtigen, vier jaar na de eerste vergunning die recent vernietigd werd. De bedoeling is nog steeds om de overweg in Hansbekedorp af te schaffen om een derde en vierde spoorlijn aan te leggen. De overweg is cruciaal voor het verkeer door het dorp en zou vervangen worden door een ringweg met een tunnel onder de sporen.

“De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning vernietigd na onze opmerkingen”, zegt Jef D'hondt (65), ex-schepen en een van de vier buurtbewoners die zich verzet tegen de aanleg. “We hebben toen vier punten aangekaart. Volgens ons zijn er fouten gebeurd met de ruimtelijke planning, is er onvoldoende rekening gehouden met de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos en ontbreekt er een milieueffectenrapport voor het hele dossier. Het herwaarderingsplan voor Hansbeke ten slotte is volgens de Raad onwettig. Als compensatie voor de werken wil de gemeente het dorp opwaarderen, maar eigenlijk moet Infrabel dat zelf doen.”

Niets gewijzigd Volgens de spoorwegbeheerder ligt de bal nu in het kamp van stedenbouw en is er aan de bouwaanvraag zelf niks gewijzigd “Binnen de vier maanden moet de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een beslissing nemen”, zegt Charlotte Verbeke, woordvoerster van Infrabel. “Die moet dan rekening houden met de punten die volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen rechtgezet moeten worden. Het is dus niet zo dat we een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag hebben ingediend.”

De nieuwe horde zorgt hoe dan ook voor vertragingen, maar bij Infrabel wil men zich niet vastpinnen op een startdatum. “Wanneer de werken precies beginnen, hangt af van de goedkeuring van de vergunning en ook van het meerjareninvesteringsplan dat nog in opmaak is”, verduidelijkt Verbeke. De buurtbewoners beraden zich intussen over mogelijke stappen.

“Wij moeten het dossier nog bekijken”, is voorlopig het enige wat D'hondt daarover kwijt wil. Het gemeentebestuur popelt om de ring te verwezenlijken. “Dat zou het algemeen nut dienen”, zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). “Nu het complex van de E40 in Aalter afgesloten is, krijgt Hansbekedorp nog meer verkeer dan anders te slikken. Een ringweg zou daarvoor een oplossing kunnen bieden.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...