Nieuwjaarsreceptie te Moerbeke

Op 29 januari gaf Vlaams Belang afdeling Moerbeke zijn intussen traditie geworden nieuwjaarsreceptie in de New Galaxy.


Na een korte verwelkoming door de voorzitter gaf Johan Deckmyn, Vlaams volksvertegen-woordiger, een kort overzicht van de zegeningen van het “vlinderakkoord”. In het goed vlaams spreekt men veeleer van “iemand de das om doen”. In de Vlaamse regering blinkt NV-A uit in volgzaamheid in plaats van in stevige tegenstand.


Nadien gaf Erik Coupe, gemeenteraadslid, een samenvatting van de resultaten van de Vlaams Belang enquête in de gemeente. Meer hierover verder in dit blad.


Tenslotte werd er gezellig nagepraat.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...