Nieuws uit de gemeenteraad

Þ     Vorig jaar stelde het Vlaams Belang voor om het zogenaamde Tübingermengsel te zaaien op gemeentelijke gronden. Dit bloemenzaad kan gratis verkregen worden bij de provincie. De bedoeling is om de recente bijensterfte tegen te gaan. Schepen Willy Van Hove moest er zoals steeds eerst eens over nadenken, maar heeft het voorstel nu toch aanvaard. De gemeente zal het mengsel inzaaien op de gronden langs de Schelde. Waarvoor onze dank.

Þ    
Er is heel wat commotie ontstaan over het eventueel sluiten of inkrimpen van de Gaverse luchtmachtbasis. Het personeel van het ATCC (Air Traffic Control Centre) zou afslanken van 300 tot 20 manschappen. In de gemeenteraad werd een motie goedgekeurd om minister Crembo op andere gedachten te brengen. De Gaverse CD&V ging proberen om een goed woordje te doen bij hun partijgenoot. Ze kunnen misschien beter eens praten met een andere partijgenoot, namelijk minister van onrecht Stefaan De Clercq. De kazerne zou kunnen dienen als gevangenis of als opvangcentrum voor asielzoekers…

Þ    
Watermaatschappij TMVW moet een Waalse schadeclaim van 14,9 miljoen euro betalen. Ze hebben er niks beters op gevonden om hiervoor het aandelenkapitaal van de gemeenten te halveren. Om de gemeenten te sussen, worden de dividenden verdubbeld zodat het eindresultaat hetzelfde blijft. Een boekhoudkundig trucje, maar op het einde van de rit moet de Vlaamse consument toch de rekening betalen. Ons raadslid Hugo Vandewalle merkte in de gemeenteraad dan ook terecht op dat dit een zoveelste geldtransfer is van Vlaanderen naar Wallonië.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...