Ontwikkelingssamenwerking: altijd dezelfde..

Het Vlaams Belang gaat inderdaad niet akkoord met de verdeling van de
gemeentelijke gelden voor ontwikkelingssamenwerking.

Nog steeds worden er 55.000 euro gemeentelijk belastingsgeld verdeeld;
hiervan gaat het grootste deel naar nationale structuren die geen enkele
band hebben met onze gemeente en waar ook geen enkele waarborg is dat het
geld gaat naar initiatieven waar inwoners van onze gemeente bij betrokken
zijn.

Wij zijn er inderdaad voorstander van dat dit gemeentelijk belastingsgeld
uitsluitend gaat naar initiatieven vanuit onze gemeente. Dit voorstel was
eerder aanvaard maar door de Groenen nadien afgewezen; de VLD-schepen volgde de Groenen die de subsidies naar deze ook verpolitiekte nationale
organisaties willen blijven doorsluizen. Daarom hebben wij tegengestemd.
Uiteraard blijven wij dit opvolgen.

Geert Goubert

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...