Persmededeling – Onafhankelijk raadslid neemt zitje Vlaams Belang aan


Het Vlaams Belang neemt verbaasd kennis van het feit dat onafhankelijk provincieraadslid Dirk Bafort die met slaande deuren het Vlaams Belang de rug toekeerde, nu een mandaat opneemt voor onze partij in de OCMW-raad. OCMW-raadsleden worden niet verkozen maar aangeduid door de partij. Bafort werd dan wel indertijd ‘pro forma’ als opvolger aangeduid voor de Vlaams Belang OCMW-raadszetel, maar om van een partij waar je niets meer mee te maken wilt hebben een zetel te gaan bezetten, is toch je reinste graaicultuur… De Vlaams Belang-kiezer wordt hierdoor een vertegenwoordiger ontnomen. Bafort stond als provincieraadslid ook nooit op een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen waaraan het OCMW-mandaat verbonden is.

Over de achterliggende ‘demarche’ kijken wij richting N-VA. Provincieraadslid Dirk Bafort die eind 2008 met de hand boven het hoofd verklaarde tot 2012 onafhankelijk te blijven zetelen ‘om zijn kiezers niet te verloochenen’ (weliswaar om nadien ‘voor alles open te staan’ – Het Laatste Nieuws op 24-12-’08) staat al sinds 2009 (samen met N-VA voorzitter Jaak De Muynck) vermeld op een webstek van N-VA-bestuurslid Patrick De Clercq (volgens de officiële beheerder van de .be-domeinnamen DNS opgericht in 2009). Het provincieraadslid verliet het Vlaams Belang nadat de partij wegzakte in de peilingen en verklaarde zich publiek dan wel onafhankelijk, heimelijk werd blijkbaar al langer een ander spoor bewandeld. N-VA-voorzitter Jaak De Muynck belde Vlaams Belang-fractievoorzitter Filip Lecompte zelfs persoonlijk op om te vragen het OCMW-mandaat zo snel mogelijk vrij te maken, zogezegd om de oppositie te versterken. Ons lijkt de N-VA eerder het bed te willen spreiden voor kandidaat overlopers.

Wat er ook van zij, het Vlaams Belang zal tot spijt van wie het benijdt in Eeklo verder werken aan de verjonging en vernieuwing wat zal resulteren in een dynamische verkiezingslijst in 2012.

Ortwin Depoortere
Regiovoorzitter Vlaams Belang Gent-Eeklo

Filip Lecompte
Fractieleider Vlaams Belang Eeklo

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...