Poging van ‘De Brug’ om Hugo Vandewalle uit commissie te houden mislukt

Kleine fracties hebben het al niet makkelijk in de raden en zeker de Vlaams Belang-fracties krijgen het nog altijd te verduren.

In Gavere moest een Deontologische Commissie opgericht worden. Dat is zo voorzien voor mandatarissen en personeel. En die commissie moet opgericht worden met dezelfde verhoudingen als de andere commissies, die in veel gevallen handelen over verkeersproblemen of de begroting.

Niet zo volgens de leden van ‘De Brug’, een kartel van alles wat niet blauw en Vlaams Belang is. Bij de goedkeuring van het punt vond die fractie het nodig om de stemming te vragen of Hugo Vandewalle als lid zonder stemrecht de vergaderingen wel mocht bijwonen.

Niet omwille van Hugo hoor, maar omdat zijn partij ‘racistisch’ zou zijn. De interpellant liep aardig rood aan bij zijn tussenkomst maar werd door de meerderheid op zijn nummer gezet: 16 leden stemden voor, 2 onthielden zich en 2 stemden tegen.

Wat eens te meer moest bewezen worden: onze ‘verdraagzame’ broeders gebruiken maar al te graag het woordje ‘racisme’ als ze iemand willen buiten houden, zelfs tegen de regels in. Natuurlijk heeft veel te maken met de problemen binnen het Gaverse OCMW. En daar weet Hugo altijd het zijne van. En dat hebben de rode broeders nu eenmaal niet zo graag… 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...