Politie vraagt extra geld

Op de politieraad van 1 april werd een toelage van 150.000 euro toegekend aan onze politiezone Schelde-Leie. Dit geld moet dienen voor de aankoop van allerlei nieuw materiaal zoals meubelen (8.000 euro), een vingerafdruktoestel (45.000 euro), een auto (45.000 euro), wapens (10.000 euro) en schoenen (17.000 euro).

Normaal gezien voorziet de federale overheid in dit soort materiaal, maar de geleverde kwaliteit voldoet blijkbaar niet aan de wensen van de lokale manschappen. Vandaar dat de politiezone dit zelf gaat aankopen en de factuur dan doorschuift naar de vier gemeenten (Gavere, De Pinte, Sint-Martens-Latem en Nazareth).

Gezien de datum van de vergadering, werd even gedacht aan een aprilgrap maar het bleek bittere ernst. De gemeenten betalen zich nu al blauw aan de politiewerking. Zo moet Gavere voor 2010 maar liefst 1 miljoen euro ophoesten, terwijl dit in 2000 nog “maar” 240.000 euro was. Elk jaar stijgen de kosten met zo’n 100.000 euro, waar gaat dit eindigen? Binnenkort wordt een aantal vacatures ingevuld, wat het kostenplaatje ook de hoogte in zal jagen. En dan is er nog de gemeente Nazareth die een voorschot van
100.000 euro terug wil vorderen van de 3 andere gemeenten. De politiezone draait trouwens al langer vierkant. Zo is er sinds 2001 nog geen enkele jaarrekening goedgekeurd, waardoor men eigenlijk geen begroting zou mogen opstellen.

Er was dan ook felle kritiek op de geplande aankopen. Ook de Gaverse vertegenwoordigers in de politieraad verzetten zich hiertegen. Maar als puntje bij paaltje kwam, keurden ze het voorstel braafjes goed bij de stemming. Veel geblaat maar weinig wol. Met als gevolg dat de Gaverse belastingsbetaler binnenkort terug in de buidel mag tasten. We zijn al benieuwd welke kosten er volgend jaar op ons hoofd zullen vallen…

Zo zou men het aantal agenten willen verhogen van 80 tot 100. Meer blauw op straat is tegenwoordig een populaire slogan, gezien de alsmaar stijgende criminaliteit. Zowel in de Brusselse Bronx met zijn dagelijkse doden, maar ook in onze landelijke gemeenten. Denk maar aan de inbrakengolf in Gavere van dit voorjaar. Maar wij vinden dat men de bestaande manschappen gewoon efficiënter moet inzetten. Laat de politie de echte criminelen aanpakken en zich niet bezig houden met het beboeten van de brave burgers…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...