Problemen met de Bibliotheek In Bassevelde

Sluiting bibliotheek Bassevelde

Op de agenda van komende gemeenteraad (26 mei)staat de stopzetting van de jeugdbibliotheek in Bassevelde geagendeerd. Vlaams Belang protesteert met klem tegen deze asociale beslissing van het gemeentebestuur.

De bibliotheek in Bassevelde was al sinds april 2013 omgevormd tot jeugdbibliotheek waar ook minder mobiele volwassenen boeken konden afhalen. Vanaf 1 juli staan ook zij echter in de kou, zegt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang). Ondanks beloftes van de burgemeester in het gemeentelijk informatieblad en in de pers verdwijnt onze gezellige bibliotheek. Zonder rekening te houden met de wensen van de bevolking neemt SAMENPlus deze asociale beslissing.

Het is duidelijk dat het kille, asociale beleid van het gemeentebestuur enkel investeert in stenen en niet in mensen. De datum van de sluiting van de bibliotheek is bovendien toch wel eigenaardig, gaat Van Hamme verder, in een artikel in de Burgerkrant schrijft de schepen van Openbare Werken namelijk letterlijk dat de bibliotheek de deuren sluit in “augustus 2016”. Zit hij dan te slapen tijdens het schepencollege of heeft hij doelbewust gelogen tegen de bevolking? Kan zo iemand wel in functie blijven? Ook alle andere beloftes omtrent de hoofdbibliotheek in Assenede zijn door het gemeentebestuur gebroken.

De Burgemeester beloofde namelijk bijkomende openingsuren en een nog uitgebreidere collectie. Ook daarvan is niets in huis gekomen, integendeel zelfs! Door de dienst vrije tijd onder te brengen in de bibliotheek is er daar nog minder plaats dan voorheen het geval was. Ik vraag dan ook met aandrang om de bibliotheek in Bassevelde te behouden en roep alle raadsleden van de meerderheid op om grondig na te denken vooraleer zij deze asociale beslissing goedkeuren. Zij zullen immers verantwoordelijk zijn voor de doodsteek van het sociaal-culturele leven in Bassevelde, besluit Van Hamme.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...