Reactie Vlaams Belang Destelbergen op gemeenterapporten ‘Het Nieuwsblad’

Na lezing van het gemeenterapport stellen wij vast dat wij, als enige  gemeenteraadsfractie, tijdig en juist voorspeld hebben dat:

– de afgeleefde coalitie van CD&V en VLD weer samen de posten zou verdelen

-de personenbelasting en de onroerende voorheffing na de verkiezingen met 50% zou stijgen

– de veel te dure prestigeprojecten van het Dienstencentrum in Heusden en het (noodzakelijke) sportcentrum in Destelbergen onbetaalbaar zouden zijn

– het grote tekort aan sociale woningen en de onbetaalbaarheid van woningen en bouwgronden niet aangepakt zouden worden

-de onverantwoorde linkse-partijpolitieke projecten voor ontwikkelingssamenwerking verder op  belastingsgeld zouden kunnen rekenen

-de criminaliteit in onze politiezone verder zou stijgen indien dit niet prioritair en met meer middelen zou worden aangepakt

Hieruit mag blijken dat de democratische en unieke stem van het Vlaams Belang meer dan ooit nodig is in de gemeenteraad.
Op 25 mei krijgen wij de eerste kans om deze stem duidelijk te laten horen.

Geert Goubert
Fractieleider Vlaams Belang 2006-2012

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...