Schijninspraak College zorgt voor verrotting dossier ringweg

Dit stukje plukken we van de weblog van gemeenteraadslid Olaf Evrard naar aanleiding van de gemeenteraad van vorige dinsdag.

“Mijn
1ste mondelinge vraag ging over het feit dat er nog steeds Algemene Raadscommissie ingericht werd over de stand van zaken rond de mogelijke ringweg in Hansbeke (zoals unaniem goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 20 december 2011). Schepen Verhaege gaf de antwoorden via email van respectievelijk Tucrail (dochteronderneming van Infrabel, in feite een ingenieursbureau dat de grote projecten op het vlak van spoorweginfrastructuur beheert) en AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). Zij weigeren dus botweg in te gaan op de vraag van het Nevelse gemeentebestuur om een stand van zaken te komen geven. Uit hun antwoord blijkt ook duidelijk dat de ringweg rond Hansbeke er wel degelijk komt zoals die trouwens al altijd gepland was. Ik ben dan zeer kwaad geworden. DIT ALLES BEVESTIGT MIJN STELLING DAT EEN AANTAL LEDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (VAN CD&V EN N-VA-SIGNATUUR) AL VAN IN HET BEGIN WISTEN DAT DEZE RINGWEG ER MOEST EN ZOU KOMEN. Zij hebben de discussie meer dan een jaar nodeloos laten aanslepen en Hansbeke in een “burgeroorlog” gestort die er nooit moest gekomen zijn. De Hansbekenaars kregen verkeerdelijk de indruk dat zij een stem in het debat hadden. De ringweg moest ook nooit ter stemming aan de gemeenteraad voorgelegd worden, zeker niet in deze fase van dit dossier! Alleen had men nooit rekening gehouden met het feit dat dit dossier weggestemd zou worden. Vanaf dat moment hebben een aantal bestuurslieden politiek garen van dit dossier willen spinnen. De gemeenteraad mocht ook niet op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken, zo kon men de tegenstemmers de zwarte piet blijven doorspelen. En was het Vlaams Belang niet blijven aandringen op een stand van zaken, dan wisten we de waarheid nu nog niet. Hoe dan ook, de feiten zijn nu wat ze zijn. Er komt normaliter geen openbare raadszitting, de ringweg komt er wel degelijk en op het moment van de bouwaanvraag zal er misschien nog een informatievergadering voor de bevolking volgen.”

bron: http://www.vlaamsbelangnevele.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...